Danh mục các đường dẫn trong sách Cẩm nang dành cho Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn Hướng nghiệp

Cập nhật ngày: 30/6/2021

Tên sách: CẨM NANG DÀNH CHO CHUYÊN VIÊN GIÁO DỤC VÀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

Đội ngũ biên soạn: Phoenix Ho, Lê Đào Anh Khương và Đội ngũ Sông An

Biên tập: Lê Thanh Thủy Trúc

Hiệu chỉnh: Lê Đào Anh Khương

Năm xuất bản: 2021

Cập nhật ngày: 30/6/2021

Chương 1

Bộ tài liệu của VVOB: https://vietnam.vvob.org/vi/tai-nguyen 

Các kỹ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn, và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học: https://www.youtube.com/watch?v=53R8x8obKUQ 

Mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp: https://youtu.be/ue_faAjuofk 

ILO Sách tra cứu nghề: https://huongnghiepsongan.com/tai-lieu/ 

Tổ chức Aide et Action Vietnam: https://vietnam.aide-et-action.org/ 

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội: https://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/142

Đại học Hoa Sen: https://tuyensinh.hoasen.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/dai-hoc/nganh-tam-ly-hoc

Đại học Sư phạm Hà Nội: http://tuyensinh.hnue.edu.vn/khung-chuong-trinh/p/khung-chuong-trinh-chuyen-nganh-su-pham-tam-ly-giao-duc-121

Hành trình của Sông An tại: https://huongnghiepsongan.com/hanh-trinh/ 

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp – https://sachdientu.sachthietbigiaoduc.vn/ 

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamang, vương quốc Bỉ – VVOB- https://vietnam.vvob.org/vi/home 

Chương 2

Lược sử các lý thuyết Hướng nghiệp: https://huongnghiepsongan.com/luoc-su-cac-ly-thuyet-huong-nghiep/ 

Lý thuyết Mật mã Holland: https://youtu.be/DWVluYPN05s 

Các bài viết về Hiểu mình: https://huongnghiepsongan.com/hieu-minh/ 

The Career Theory of John Holland https://www.ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/72088 

The ARCCS of Career Development in Unprecedented Times

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/372695/_PARENT/CC_layout_details/false 

My Life with A Theory: John L. Holland’s Autobiography and Theory of Careers

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/332705/_PARENT/CC_layout_details/false 

Mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn cuộc đời – phiên bản đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=-qffz373paM 

Mô hình phát triển nghề nghiệp theo các giai đoạn cuộc đời – phiên bản ngắn:

https://www.youtube.com/watch?v=wkB-8EYpKPs 

Systems Theory Framework: A Culturally Responsive Model for Career Guidance

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/290948/_self/CC_layout_details/false 

Beyond Luck: A Planned Happenstance Approach to Supervision

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/61765/_PARENT/CC_layout_details/false 

Lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp & lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch:

https://www.youtube.com/watch?v=71-xvhuyfgg  

Lý thuyết hỗn loạn trong nghề nghiệp: https://youtu.be/cJTfQC7P5bo 

Lý thuyết ngẫu nhiên có kế hoạch: https://youtu.be/akBJEQaqjWE 

Khung lý thuyết Hệ thống: https://youtu.be/ntRlWG6ex_M

Lý thuyết Kiến tạo nghề nghiệp: https://youtu.be/E39TW3tBTbo 

Embracing Chaos Theory of Careers: https://ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/234994/_PARENT/CC_layout_details/false 

Pandemic Disruption Meets the Chaos Theory of Careers: A Method for Advising Clients in a Tumultuous Employment Landscape: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/354678/_PARENT/CC_layout_details/false 

Systems Theory Framework: A Culturally Responsive Model for Career Guidance: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/290948/_self/CC_layout_details/false  

Mô hình lý thuyết Cây nghề nghiệp: https://youtu.be/ue_faAjuofk 

Mô hình lập kế hoạch nghề: https://www.youtube.com/watch?v=16YpOFJhvNg 

Mô hình Chìa khóa Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp: https://youtu.be/MbMTFynnJMA

Công thức Nâng cao khả năng được tuyển dụng: https://youtu.be/06MLfBLvMEU 

Video về sáu nhóm Holland ở lứa tuổi 0-5 và 5-10:  https://bit.ly/HieuMinhFim

Trường hợp sáu nhóm đều thấp trên Kênh tài nguyên của Sông An: https://bit.ly/6NhomThap 

Trường hợp bốn nhóm trở lên đều cao trên Kênh tài nguyên của Sông An: https://bit.ly/4NhomCao

Các cặp đối nhau trên Kênh tài nguyên của Sông An: https://bit.ly/CapDoi1, https://bit.ly/CapDoi2, https://bit.ly/CapDoi3

Các cặp gần nhau trên Kênh tài nguyên của Sông An: https://bit.ly/CacCapHL

Chương 3

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề – Hướng nghiệp Sông An ban hành và áp dụng tại đường dẫn sau: https://bit.ly/SA-DDHN 

Công cụ Sở thích nghề nghiệp và lý thuyết tương ứng: https://huongnghiepsongan.com/stnnholland/

Demystifying Assessments: 10 Essential Questions to Structure Your Approach: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/50277/_self/CC_layout_details/false

Danh sách các công cụ do NCDA khuyến nghị dùng trong thực hành. (A Comprehensive Guide to Career Assessment) https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/product/11018/_PARENT/layout_products/false 

Phẩm chất của người thực hành công cụ đánh giá trong lĩnh vực tâm lý hoặc giáo dục https://support.pearson.com/usclinical/s/article/Clinical-Assessments-Qualification-Information  

Danh mục ngành nghề và những ví dụ cụ thể trong mỗi nhóm ngành nghề. 

Sách tra cứu nghề nghiệp của ILO trên máy, theo link: https://bit.ly/tracuungheILO2020 

Cách tra cứu nghề dựa trên tổ hợp 2-3 nhóm Holland cao nhất tại bài viết: https://huongnghiepsongan.com/nganh-nghe-theo-cac-nhom-holland/ 

[Webinar về Bản đồ Thế giới Nghề nghiệp] Chia sẻ của cô Marilyn Maze: https://www.youtube.com/watch?v=kttYMApm_lE 

Bản đồ thế giới nghề nghiệp và các khối ngành: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9eX9un29ItoXGj_4eAgFdXB74fEl2NLJ 

Bài trò chuyện Dòng Chảy – Bí mật của hạnh phúc của thầy Mihaly Csikszentmihalyi: https://bit.ly/DongChay

Danh sách kỹ năng theo bốn nhiệm vụ công việc (con người, dữ liệu, ý tưởng, sự vật) của tác giả Dick Bolles ở link: https://bit.ly/dskynang4

Công cụ tìm hiểu giá trị của Brené Brown – “Hãy để giá trị soi sáng con đường”: https://bit.ly/tracnghiemgiatriBB

Career Exploration in High School: Utilizing Two Online Inventories to Assess Students’ Strengths, Interests and Aptitudes: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/326769/_self/CC_layout_details/false  

The Career and College Readiness Self-Efficacy Inventory and Foster Care Adolescents: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/245147/_self/CC_layout_details/false  

Video phỏng vấn 1 giáo viên THPT về kinh nghiệm tổ chức các hoạt động hướng nghiệp sử dụng trắc nghiệm Holland: https://youtu.be/0n1AAzQSBVY

Danh mục công cụ đánh giá trong hướng nghiệp

https://huongnghiepsongan.com/danhmucdanhgiahn/ 

Chương 4

Video phỏng vấn 1 trưởng phòng nhân sự về góc nhìn của nhà tuyển dụng về nhu cầu tuyển dụng dựa trên năng lực hành nghề:  https://youtu.be/UK0M5E7AssM

Công thức nâng cao khả năng được tuyển dụng: https://youtu.be/06MLfBLvMEU 

Generation Z and the Role of the Career Development Professional in the Workplace: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/142256/_PARENT/CC_layout_details/false 

Câu chuyện của Google: https://grow.google/certificates/

Câu chuyện của Deloitte: https://bit.ly/DeLoUni

Three Practical Tips for Salary Negotiation: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/283945/_PARENT/CC_layout_details/false 

Stay-at-Home Parents and COVID-19: What to Explore Before Starting a Job Search: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/296991/_self/CC_layout_details/false 

Angela Duckworth (2016) Vững Tâm Bền Chí Ắt Thành Công. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo New York Times.

Grit: The Power of Passion and Perseverance

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=vn 

GRIT: A Shared Perspective Between Advisors & Ex-Offenders

https://www.ncda.org/aws/NCDA/page_template/show_detail/88765?model_name=news_article 

Trang Hiểu nghề của Hướng nghiệp Sông An (chuyên mục Người thật Việc thật)

https://huongnghiepsongan.com/hieu-nghe/ 

5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep

https://www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable/ 

Paving the Way through Career Exploration

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/202786/_PARENT/CC_layout_details/false 

Tài liệu gợi ý tìm hiểu thị trường lao động dành cho các bạn trẻ: http://bit.ly/timhieunghe 

Một số phần mềm/ứng dụng thú vị giúp bạn trẻ đặt mục tiêu và cam kết thực hiện: OPLA hay Coach.me 

Biểu mẫu lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dành cho bạn trẻ: https://huongnghiepsongan.com/bmcunghslapkehoachnn/ 

Character Lab. (2018). WOOP for Classrooms. Truy xuất từ https://characterlab.org/activities/woop-for-classrooms/ 

Mind Tools. (n.d.). Gantt Charts: Planning and Scheduling Team Projects. Truy xuất từ https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm

Phỏng vấn 1 người có thể chia sẻ câu chuyện nghề cho những bạn trẻ quan tâm tới lĩnh vực/ngành nghề/công việc mà người đó đang công tác theo hướng dẫn và chia sẻ đường link tới Google Docs đã tạo mới của cá nhân tại đây: http://bit.ly/baitapNTVT 

Biểu mẫu để CVHN cùng các em học sinh lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp: https://huongnghiepsongan.com/bmcunghslapkehoachnn/ 

Biểu mẫu lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dành cho cá nhân: https://huongnghiepsongan.com/bmlapkehoachnn/ 

Cultivating Initiatives for Equity and Social Justice in Career Services: Multiple Opportunities and Pathways: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/234974/_PARENT/CC_layout_details/false 

Career Service Support and Skills-Based Volunteerism: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/367258/_PARENT/CC_layout_details/false 

Using Cultural Humility and Narrative Approaches with Diverse Clients: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/165118/_PARENT/CC_layout_details/false 

Chương 5

Nguồn ảnh: https://www.peoplematters.in/article/skilling/how-to-bridge-the-gap-between-education-and-experience-18346

Learning to “Drop Your Tools” in Uncertain Times: A Call for Career Educators

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/255039/_PARENT/CC_layout_details/false 

How Gamification Brings Joy and Motivation to Career Development

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/145429/_PARENT/CC_layout_details/false 

Breaking into the Classroom: 5 Tips to Integrate Career Components into Student Coursework https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/185970/_PARENT/CC_layout_details/false 

Renew Yourself: A Six-Step Plan for More Meaningful Work

https://www.ncda.org/aws/NCDA/page_template/show_detail/138002?model_name=news_article 

The 5W1H method

https://www.humanperf.com/en/blog/nowiunderstand-glossary/articles/5W1H-method 

Thang Bloom: http://bit.ly/dsdongtuBloom

Tổng quan về Bloom Taxonomy. https://huongnghiepsongan.com/bloom-taxonomy/ 

Thư viện giáo án hướng nghiệp: http://bit.ly/thuviengiaoan 

Tiết học hướng nghiệp qua video:

Bài viết Các bước chọn ngành chọn trường https://huongnghiepsongan.com/cac-buoc-chon-nganh-va-chon-truong/

https://huongnghiepsongan.com/hieu-nganh/ 

Khóa học tự hướng nghiệp trên Udemy www.udemy.com/course/tu-huong-nghiep-hoc-sinh-cap-3/

Experiential Activities for Teaching Career Counseling Classes and for Facilitating Career Groups:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/63844/_self/CC_layout_details/false 

Khung giáo án mẫu: http://bit.ly/KhungGiaoAnSA

Chương 6

Định hình ca theo các thông tin có sẵn ở https://bit.ly/DHCVD1.

“Định hình và trình bày ca khi tham gia giám sát”: https://www.youtube.com/watch?v=tsF4vMJgcIU (Tham khảo định hình ca tại video này)

Defining Career Consultation:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/135125/_PARENT/CC_layout_details/false 

Kindness and Mindset in Career Counseling: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/145435/_PARENT/CC_layout_details/false 

The 6 Stages of Modern Career Development

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/4729/_PARENT/CC_layout_details/false 

Nguồn hình “Bánh Xe Cảm Xúc của Plutchik”: https://vi.wikipedia.org/wiki/Cảm_xúc#/media/Tập_tin:Plutchik-wheel.svg

Understanding and Counseling Clients with Job Loss:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/151541/_PARENT/CC_layout_details/false 

Case Note Writing Tips for Career Development Facilitators:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5443/_PARENT/CC_layout_details/false 

Video tư vấn hướng nghiệp cá nhân với Phúc: http://bit.ly/VideoTuVanHNCaNhan 

Video về “Định hình và trình bày case khi tham gia giám sát”: https://www.youtube.com/watch?v=tsF4vMJgcIU

Chương 7

Nội dung toàn văn của bộ tài liệu “NCDA Code of Ethics 2015”: https://ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/3395.

“What Is Peer Review?”. IntJ Comput Appl. Truy xuất từ 2020: https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review

Bộ quy tắc nghề nghiệp do HNSA ban hành 

American Counseling Association’s Ethics Code: 

http://www.counseling.org/knowledge-center/ethics 

An Ethical Decision-making Model: 

http://www.ethics.org/resource/plus-decision-making-model 

Ethical Principles of Psychologists: 

https://www.apa.org/ethics/code/index.aspx

National Association of Colleges and Employers Ethics: 

https://www.naceweb.org/knowledge/ethics.aspx 

NCDA code of ethics: 

https://ncda.org/aws/NCDA/asset_manager/get_file/3395 

APCDA Ethical Guidelines

https://asiapacificcda.org/resources/Documents/Minutes/APCDA_Ethics.pdf

Use of Human Research Participants: 

http://www.hhs.gov/ohrp/index.html (see Policy and Guidance)

A Case Study Approach to Ethics in Career Development, Second Edition

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/148438/_PARENT/CC_layout_details/false 

The Ethics of Advocacy: Channelling Outrage to Champion Change

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5480/_self/CC_layout_details/false 

Cultivating Initiatives for Equity and Social Justice in Career Services: Multiple Opportunities and Pathways:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/234974/_PARENT/CC_layout_details/false 

Career Service Support and Skills-Based Volunteerism: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/367258/_PARENT/CC_layout_details/false 

Using Cultural Humility and Narrative Approaches with Diverse Clients:

https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/165118/_PARENT/CC_layout_details/false