fbpx

Biểu mẫu lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dành cho cá nhân

Hướng nghiệp Sông An (HNSA) hiểu rằng mỗi cá nhân luôn mong mỏi tìm ra nghề nghiệp đúng với năng lực và đam mê của mình, và rồi thành công trên bước đường sự nghiệp. Khi đã hiểu mình và ngành học/nghề nghiệp mình mong muốn, quá trình lập kế hoạch của bạn sẽ phải bắt đầu. Qua đó, HNSA soạn thảo Biểu mẫu lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dành cho cá nhân với mong muốn giúp các bạn tự mình lập kế hoạch ngành học và nghề nghiệp tương lai.

Đây là sản phẩm trí tuệ của Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An và được nhà nước cũng như các cơ quan chuyên trách bảo hộ quyền tác giả.

Biểu mẫu này được truyền cảm hứng bởi một số công cụ và mô hình đặt mục tiêu và lập kế hoạch phổ biến trong kinh doanh và giáo dục như OKRs, Gantt chart và WOOP. Với 5 bước cụ thể, chúng tôi hy vọng công cụ sẽ hỗ trợ mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ trên hành trình phát triển nghề nghiệp của mình.

Các bạn có thể tham khảo biểu mẫu tại đường dẫn sau: Biểu mẫu hoặc https://bit.ly/BMlapkehoachNN

Với các bạn vẫn chưa rõ về bản thân hoặc chưa rõ về ngành nghề mình yêu thích, HSNA khuyến khích các bạn tham khảo các bài viết ở Kênh tài nguyên, cụ thể ở mục Hiểu mình và Hiểu ngành học.

Mọi thắc mắc, phản hồi hay góp ý cải tiến biểu mẫu, xin các bạn vui lòng gửi về hi@huongnghiepsongan.com.