Hướng nghiệp Sông An là đơn vị tiên phong tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và giáo dục hướng nghiệp.

SỨ MẠNG

Sông An mong muốn xây dựng một mạng lưới chuyên viên hướng nghiệp chuyên nghiệp, theo chuẩn quốc tế và hiểu rõ thị trường Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn có một cộng đồng các cha mẹ quan tâm đến hướng nghiệp, để hỗ trợ các bạn trẻ tốt nhất trong việc chọn ngành và chọn nghề phù hợp với mỗi cá nhân.  

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA SÔNG AN

542

Chuyên viên, giáo viên và cha mẹ hướng nghiệp đã đào tạo

4

Hội nghị hướng nghiệp trong nước và quốc tế

7117

Người tham gia 42 hội thảo/webinar và chương trình hướng nghiệp

27

Huấn luyện/Giám sát nhóm dành cho chuyên viên hướng nghiệp

343

Ca tư vấn/tham vấn hướng nghiệp cho cá nhân và gia đình

2

Cuốn sách Hướng nghiệp xuất bản (sách CED và Mật mã Holland)


ĐỐI TÁC