Công cụ khám phá sở thích theo lý thuyết Holland

Công cụ trắc nghiệm “Sở thích nghề nghiệp theo Holland” được xây dựng trên nền tảng lý thuyết đặc tính nghề của tiến sĩ John Holland, đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia từ những năm 60 và tại Việt Nam hơn 10 năm qua. Công cụ trắc nghiệm “Sở thích nghề nghiệp theo Holland” giúp người sử dụng bắt đầu tìm hiểu về đặc tính nghề nghiệp của mình qua sở thích tự nhiên. Nhờ kiến thức này mà người sử dụng sẽ từ từ nối được vào sự hiểu biết thế giới nghề nghiệp để ra quyết định nghề nghiệp phù hợp nhất cho bản thân tại từng thời điểm.

Tác giả Holland (1985) đã phân tích 6 nhóm đặc tính nghề qua sự khác biệt rõ nét về sở thích, năng lực, nhận thức và giá trị của cá nhân. Cụ thể:

1. Sở thích: đề cập đến việc cá nhân ưa thích các nghề nghiệp hoặc tình huống thuộc nhóm mà họ có thể tham gia vào các hoạt động ưa thích và tránh các hoạt động ở nhóm đối lập.
2. Năng lực: nói về việc sử dụng năng lực của nhóm ưa thích để giải quyết các vấn đề trong công việc và trong các hoàn cảnh khác.
3. Nhận thức: kể đến việc tự nhận xét bản thân là cá nhân có các đặc tính gắn liền với nhóm ưa thích.
4. Giá trị: coi trọng các thành tựu liên quan đến nhóm ưa thích.

Chúng ta thấy rằng sự tổng hòa của 4 khía cạnh trên mới giúp ta có thể định hình được nhóm đặc tính nào đang hiện diện ở thân chủ. Công cụ trắc nghiệm “Sở thích nghề nghiệp theo Holland” giúp khám phá khía cạnh đầu tiên mà tác giả Holland đã đề cập trong lý thuyết của mình. Riêng với khía cạnh 2, 3 và 4, chúng ta trong vai trò CVHN cần phải đối thoại và làm rõ với thân chủ để họ thấu hiểu cũng như đồng thuận. Xin hãy nhớ rằng công cụ này (cũng như các công cụ khác) chỉ đóng vai trò trợ giúp CVHN khi hành nghề, chứ không bao giờ làm thay hoặc cho chúng ta một đáp án rõ ràng và chắc chắn.

Holland, J. (1985). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Để đảm bảo các công cụ do Sông An thực hiện có thể đáp ứng với nhu cầu người thực hiện và phù hợp văn hóa, Sông An sẽ cập nhật công cụ sau mỗi 6 tháng. Do đó, Sông An hy vọng có thể nhận nhiều góp ý và phản hồi từ các anh chị và các bạn thực hiện trắc nghiệm. Mọi thông tin phản hồi và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi về: hi@huongnghiepsongan.com. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng xin phép phỏng vấn ngắn (tầm 10 – 15 phút) liên quan đến bài trắc nghiệm nếu được sự đồng ý.

làm trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *