Thuật ngữ chuyên ngành hướng nghiệp theo APCDA

Giới thiệu: Văn bản này là phiên bản tiếng Việt của APCDA Glossary of Terms (bài gốc tại đường dẫn sau: https://apcda.wildapricot.org/page-1862283). Tài liệu này giúp các chuyên viên và nhân sự thực hành trong và ngoài lĩnh vực hướng nghiệp có thể hiểu về các thuật ngữ căn bản trong lĩnh vực hướng nghiệp. Trên thực tế, văn bản cũng cần sự đóng góp ý kiến từ chính độc giả để phiên bản tiếng Việt ngày càng gần gũi hơn với người Việt.

 

Phiên bản trực tuyến do Hướng nghiệp Sông An điều chỉnh mỗi 6 tháng nhằm đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với sự thay đổi không ngừng của lĩnh vực hướng nghiệp trong xã hội. Mỗi 6 tháng, Sông An sẽ tiến hành bổ sung các thuật ngữ đã và đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hướng nghiệp tại Việt Nam và/hoặc trên thế giới, trong đó có cả thị trường đào tạo và thị trường lao động. Mọi góp ý hoặc chia sẻ bổ sung cho danh mục, xin vui lòng gửi về hi@huongnghiepsongan.com

Về APCDA: Hiệp hội Hướng nghiệp châu Á Thái Bình Dương APCDA là một diễn đàn danh tiếng nơi các thành viên có thể chia sẻ ý tưởng cũng như cách phát triển sự nghiệp ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, đồng thời lan tỏa điều này với thế giới.