thư viện người thật việc thật

Thư viện “Người thật – Việc thật” thuộc dự án Kênh Tài nguyên Hướng nghiệp của Hướng nghiệp Sông An – là dự án hoàn toàn miễn phí, hướng đến phục vụ đông đảo cộng đồng (đặc biệt là các bạn trẻ) và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.

Thư viện là tập hợp các câu chuyện nghề được thu thập và sắp xếp theo các nhóm ngành nghề trên Bản đồ thế giới nghề nghiệp.

Sông An vẫn luôn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục cập nhật thêm thư viện mỗi ngày thêm phong phú và đa chiều. Thông tin cụ thể tại bit.ly/chiaseNTVTSA

vận hành, vận chuyển