THƯ VIỆN SÁCH SPIdERUM

Đặc biệt: ƯU ĐÃI 35% (tối đa 99.000) khi điền mã SONGAN35

Xem thêm

Là cẩm nang toàn diện và đầy đủ nhất do Spiderum phát hành; cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kĩ năng, kiến thức để sẵn sàng đi những bước đầu tiên trên hành trình du học và đạt được nhiều học bổng danh giá.

Xem thêm

Cuốn sách đầu tiên trên thị trường đem đến bức tranh toàn cảnh, định hướng nghề nghiệp và trả lời câu hỏi “ngành IT là gì” cũng như lộ trình phát triển của các vị trí phổ biến trong lĩnh vực này

Xem thêm

“Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế Có Gì?” tập hợp 21 bài viết chứa đựng những chia sẻ “thật và chất” của các tác giả – những người trực tiếp hoạt động trong đa dạng các vị trí liên quan đến khối Kinh tế.

Cuốn sách là tuyển tập những câu chuyện đi làm tâm huyết đến từ những cây viết dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và những môi trường làm việc khác nhau.

Xem thêm

Cuốn sách trang bị cho độc giả những thông tin hữu ích cũng như chặng đường phát triển của các vị trí nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực Sáng tạo & Nghệ thuật.

Xem thêm

Cuốn sách sẽ hé lộ bức chân dung toàn cảnh về ngành, giải ảo định kiến sai lầm và khẳng định vị thế của ngành Xã hội & Nhân văn trong xã hội hiện đại.

THƯ VIỆN SÁCH SPIdERUM

Xem thêm

Là cẩm nang toàn diện và đầy đủ nhất do Spiderum phát hành; cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kĩ năng, kiến thức để sẵn sàng đi những bước đầu tiên trên hành trình du học và đạt được nhiều học bổng danh giá.

Xem thêm

Cuốn sách đầu tiên trên thị trường đem đến bức tranh toàn cảnh, định hướng nghề nghiệp và trả lời câu hỏi “ngành IT là gì” cũng như lộ trình phát triển của các vị trí phổ biến trong lĩnh vực này

Xem thêm

“Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế Có Gì?” tập hợp 21 bài viết chứa đựng những chia sẻ “thật và chất” của các tác giả – những người trực tiếp hoạt động trong đa dạng các vị trí liên quan đến khối Kinh tế.

Cuốn sách là tuyển tập những câu chuyện đi làm tâm huyết đến từ những cây viết dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và những môi trường làm việc khác nhau.

Xem thêm

Cuốn sách trang bị cho độc giả những thông tin hữu ích cũng như chặng đường phát triển của các vị trí nghề nghiệp phổ biến trong lĩnh vực Sáng tạo & Nghệ thuật.

Xem thêm

Cuốn sách sẽ hé lộ bức chân dung toàn cảnh về ngành, giải ảo định kiến sai lầm và khẳng định vị thế của ngành Xã hội & Nhân văn trong xã hội hiện đại.

thư viện người thật việc thật

Thư viện “Người thật – Việc thật” thuộc dự án Kênh Tài nguyên Hướng nghiệp của Hướng nghiệp Sông An – là dự án hoàn toàn miễn phí, hướng đến phục vụ đông đảo cộng đồng (đặc biệt là các bạn trẻ) và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.

Thư viện là tập hợp các câu chuyện nghề được thu thập và sắp xếp theo các nhóm ngành nghề trên Bản đồ thế giới nghề nghiệp.

Sông An vẫn luôn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục cập nhật thêm thư viện mỗi ngày thêm phong phú và đa chiều. Thông tin cụ thể tại bit.ly/chiaseNTVTSA