lịch hoạt động

Bạn có thể xem tổng quan lịch hoạt động của Sông An tại Google Calendar tại đây
Chủ động thêm lịch hoạt động của Sông An vào lịch của mình tại Google Calendar tại đây .

CÁC KHÓA HỌC ONLINE

Đã khai giảng

07/06/2022

Đối tượng: Cựu học viên kha Giáo viên hướng nghiệp, Chuyên viên Giáo dục hướng nghiệp và Chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An

Tìm hiểu

Ngày khai giảng tiếp theo

K07: 02/07/2022

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An)

Tìm hiểu

Sắp khai giảng

K02: dự kiến 06/11/2022

Đối tượng: Cựu học viên các khóa Chuyên viên Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo viên Hướng nghiệp và Chuyên viên Hướng nghiệp

Tìm hiểu

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

Sắp diễn ra

K12: 13/08/2022

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

Tìm hiểu

Sắp diễn ra

K09: 17/09/2022

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

GIÁM SÁT NHÓM

Buổi 1: 22/02/2022 (19:00 – 21:00)

Buổi 2: 17/05/2022 (19:00 – 21:00)

Buổi 3: 23/08/2022 (19:00 – 21:00)

Buổi 4: 22/11/2022 (19:00 – 21:00)

Buổi 1: 16/01/2022 (14:30 – 17:30)

Buổi 2: 02/04/2022 (14:30 – 17:30)

Buổi 3: 10/07/2022 (14:30 – 17:30)

Buổi 4: 30/10/2022 (14:30 – 17:30)

THỰC HÀNH

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Live Q&A

Lần 1/2022: 13/03/2022 (20:30 – 21:30)

Lần 2/2022: 19/06/2022 (20:30 – 21:30)

Lần 3/2022: 04/09/2022 (20:30 – 21:30)

Lần 4/2022: 18/12/2022 (20:30 – 21:30)

Community Hangout

Lần 1/2022: 20/03/2022 (09:00 – 11:00)

Lần 2/2022: 19/06/2022 (09:00 – 11:00)

Lần 3/2022: 17/09/2022 (14:30 – 16:30)

Lần 4/2022: 10/12/2022 (14:30 – 16:30)

Cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp

Sự kiện: Nuôi con không phải cuộc đua (dành cho cha mẹ)

Thời gian: 25/01/2022.

Xem lại tại đây

Cộng đồng cha mẹ cùng con hướng nghiệp

hoạt động dành cho cha mẹ

KHOẢNG LẶNG CHO MÌNH, TƯƠNG LAI CHO CON

Số 5 (Số đặc biệt)

Ngày phát hành: 23/6/2022

Được ví như 1 giọt nước bình an, podcast “Khoảng lặng cho mình – Tương lai cho con” là nơi giúp quý cha mẹ tĩnh lại, gạn lọc những áp lực từ bên ngoài và nhìn nhận cách mình đồng hành cùng con.

NGHE PODCAST TẠI: