lịch hoạt động

Bạn có thể xem tổng quan lịch hoạt động của Sông An tại Google Calendar tại đây.
Chủ động thêm lịch hoạt động của Sông An vào lịch của mình tại Google Calendar tại đây .

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

Dự kiến khai giảng

K10: 15/04/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

Dự kiến khai giảng

K13: 03/06/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

Tìm hiểu

CÁC KHÓA HỌC ONLINE

Sắp khai giảng

K09: 11/03/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An)

Tìm hiểu

Dự kiến khai giảng

K03: 11/11/2023

Đối tượng: Cựu học viên các khóa Chuyên viên Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo viên Hướng nghiệp và Chuyên viên Hướng nghiệp

Tìm hiểu

Sắp khai giảng

Đối tượng: Cựu học viên khóa Giáo viên hướng nghiệp, Chuyên viên Giáo dục hướng nghiệp và Chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An

Tìm hiểu

HOẠT ĐỘNG KHÁC

KHOẢNG LẶNG CHO MÌNH, TƯƠNG LAI CHO CON

Được ví như 1 giọt nước bình an, podcast “Khoảng lặng cho mình – Tương lai cho con” là nơi giúp quý cha mẹ tĩnh lại, gạn lọc những áp lực từ bên ngoài và nhìn nhận cách mình đồng hành cùng con.

NGHE PODCAST TẠI:

PODCAST ĐI HAY Ở

Đứng trước “ngã ba đường” nghề nghiệp, chúng ta thường chần chừ không đưa ra quyết định. Podcast “Đi hay Ở?” ra đời nhằm mang lại sự bình tâm, mang đến cảm giác rằng bạn không hề đơn độc.

Từ đó, Sông An gửi gắm đến bạn hành trình của những người đi trước, giúp bạn nhìn thấy đa dạng trong lối ra và hành động dứt khoát hơn với quyết định của mình.

NGHE PODCAST TẠI:

    

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE

Dự kiến khai giảng

K10: 15/04/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

Dự kiến khai giảng

K13: 03/06/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An, có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.)

Tìm hiểu

CÁC KHÓA HỌC ONLINE

Sắp khai giảng

K09: 11/03/2023

Đối tượng: Học viên mới (chưa từng tham gia các khóa đào tạo tại Sông An)

Tìm hiểu

Dự kiến khai giảng

K03: 11/11/2022

Đối tượng: Cựu học viên các khóa Chuyên viên Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo viên Hướng nghiệp và Chuyên viên Hướng nghiệp

Tìm hiểu

Sắp khai giảng

Đối tượng: Cựu học viên khóa Giáo viên hướng nghiệp, Chuyên viên Giáo dục hướng nghiệp và Chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An

Tìm hiểu

HOẠT ĐỘNG KHÁC

KHOẢNG LẶNG CHO MÌNH, TƯƠNG LAI CHO CON

Được ví như 1 giọt nước bình an, podcast “Khoảng lặng cho mình – Tương lai cho con” là nơi giúp quý cha mẹ tĩnh lại, gạn lọc những áp lực từ bên ngoài và nhìn nhận cách mình đồng hành cùng con.

NGHE PODCAST TẠI:

 

PODCAST ĐI HAY Ở

Đứng trước “ngã ba đường” nghề nghiệp, chúng ta thường chần chừ không đưa ra quyết định. Podcast “Đi hay Ở?” ra đời nhằm mang lại sự bình tâm, mang đến cảm giác rằng bạn không hề đơn độc.

Từ đó, Sông An gửi gắm đến bạn hành trình của những người đi trước, giúp bạn nhìn thấy đa dạng trong lối ra và hành động dứt khoát hơn với quyết định của mình.

NGHE PODCAST TẠI: