lịch hoạt động

Sông An chăm sóc khách hàng vào các khung giờ sau:

  • Thứ 3, 4, 5, 6: 19:00 – 21:00
  • Thứ 7, Chủ Nhật: 10:00 – 18:00
  • Thứ 2: ngày nghỉ hằng tuần

Lưu ý: Do đội ngũ Sông An trải dài khu vực Bắc – Trung – Nam, Sông An sẽ chăm sóc khách hàng trực tuyến.

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

LỊCH HOẠT ĐỘNG