Kết nối hướng nghiệp với hoạt động tình nguyện dựa trên kỹ năng

Bởi tác giả Cami Boettcher

Hàng năm, có gần 30% người Mỹ tham gia hoạt động tình nguyện và con số này đang giảm dần trong vài thập kỷ qua (Poon, 2019). Phân tích số liệu hoạt động tình nguyện cho  thấy phần lớn những nỗ lực thường hướng đến việc thu nhận/phân phối thực phẩm, lao động phổ thông, vận chuyển, và gây quỹ (Cục Thống kê lao động, 2016); chỉ một tỉ lệ rất nhỏ nguồn lực tình nguyện viên tham gia vào các dịch vụ đòi hỏi người tình nguyện phải có những kỹ năng nhất định. Vậy hoạt động tình nguyện đòi hỏi các kỹ năng ấy chính xác là gì? Theo AmeriCorps (n.d), “Hoạt động tình nguyện dựa trên kỹ năng nghĩa là tận dụng những kỹ năng và tài năng chuyên biệt của cá nhân để củng cố cơ sở hạ tầng các tổ chức phi lợi nhuận, giúp họ xây dựng và duy trì năng lực để thành công trong việc thực thi sứ mệnh”. Với vai trò là chuyên viên hướng nghiệp, bạn có cơ hội rất lớn cung cấp các dịch vụ chuyên biệt đến các đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng của mình – những kỹ năng hướng nghiệp mà cộng đồng rất cần từ bạn. 

Thu hẹp khoảng cách

Nhu cầu về hỗ trợ hướng nghiệp là rất lớn và khó kiểm soát. Cách biệt về thu nhập ở các bang của Hoa Kỳ đang ngày càng nới rộng (Horowitz và cộng sự, 2020), và tỷ lệ nghèo – mặc dù  có xu hướng giảm – vẫn ở mức hai con số (Semega và cộng sự, 2020). Các cá nhân đang hy vọng cải thiện mức sống phải đối mặt với những rào cản kéo dài đến từ sự gia tăng chi phí giáo dục đại học (Amour, 2020), thực phẩm, nhà ở và khó khăn về việc làm do đại dịch toàn cầu gây ra (Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách, Năm 2021). Là một chuyên viên hướng nghiệp, bạn có những kỹ năng có thể hỗ trợ trực tiếp và có mục tiêu đối với người dân nói chung, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cá nhân cần được hỗ trợ nhất lại không thể tiếp cận những dịch vụ này một cách trực tiếp hoặc do rào cản về tài chính . Đây là lúc hoạt động tình nguyện dựa trên kỹ năng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Để giúp thu hẹp khoảng cách, hãy bắt đầu tự hỏi bản thân, “Trong cộng đồng của tôi, những cá nhân nào có nhu cầu cao nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ lại thấp?” Đối tượng đó có thể thuộc các nhóm sau:

Khi xem xét các cơ hội tiếp cận với các nhóm này, hãy bắt đầu bằng lý do mà bạn dành mối quan tâm đặc biệt, đồng thời tìm kiếm các tổ chức phi lợi nhuận trong khu vực mà bạn mong muốn hợp tác.

Tận dụng kỹ năng hướng nghiệp trong hoạt động tình nguyện

Sau khi xác định các nhóm dân cư yếu thế trong cộng đồng, bước kế tiếp là xác định loại hỗ trợ nào họ cần và lên ý tưởng cho việc tham gia. Bạn hãy thử hỏi bản thân, “Tôi có thể thực hiện hành động cụ thể và có định hướng nào để đáp ứng một nhu cầu hỗ trợ hướng nghiệp đã xác định”? Là một chuyên gia hướng nghiệp, bạn có thể có vô số công cụ, nguồn tài nguyên, tư liệu từ các khóa đào tạo, vận động chính sách và tiếp cận cộng đồng để hỗ trợ các việc liên quan đến:

 • Sơ yếu lý lịch, Phỏng vấn, và Tìm kiếm việc làm
 • Kết nối/Mạng lưới
 • Hội thảo nghề nghiệp
 • Tài nguyên nền tảng số
 • Đánh giá

Làm thế nào để khai thác được tối đa các kỹ năng nói trên đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của các cá nhân yếu thế trong cộng đồng của bạn? Bạn có thể cân nhắc hợp tác với một trung tâm hỗ trợ thanh niên để tổ chức các buổi phỏng vấn. Hoặc bạn có thể hỗ trợ các cá nhân tại nơi tạm trú của phụ nữ hoặc trẻ em viết sơ yếu lí lịch. Bạn có thể tận dụng  mạng lưới chuyên nghiệp của mình để kết nối một tổ chức phi lợi nhuận với doanh nghiệp nhằm cung cấp các nguồn lực cần thiết. Hoặc có thể bạn đề xuất một buổi trình bày chuyên sâu giải thích các kết quả đánh giá liên quan đến chọn nghề cho các cựu chiến binh. Đây chính là trọng tâm công việc của các chuyên viên hướng nghiệp, và tôi khuyến khích bạn sáng tạo hết mức có thể trong quá trình tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi bắt đầu hoạt động tình nguyện, bạn luôn có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm cơ hội để chia sẻ tài liệu hiện có với những người cần. 

Hãy loại bỏ lý do rào cản thời gian

Một số người cho rằng, rào cản lớn nhất khi tham gia tình nguyện là do thiếu thời gian, tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là việc tham gia hoạt động tình nguyện có thể rất đa dạng:

 • Từ xa/qua mạng Internet hoặc trực tiếp
 • Đồng thời hoặc không đồng thời
 • Với tư cách cá nhân, một phần của nhóm nhỏ, hoặc thông qua tổ chức
 • Thực hiện trong giờ làm việc hoặc thời gian cá nhân
 • Sự kiện đơn lẻ hoặc dự án đang thực hiện (bao gồm ngắn, trung, hoặc dài hạn)
 • Chủ động hoặc phản ứng nhanh

Khi tìm hiểu một dự án tình nguyện mới, điều quan trọng phải tự hỏi bản thân: “Tôi có thể đóng góp bao nhiêu thời gian và hình thức nào là tốt nhất?”. Hãy trung thực về thời gian mà bạn có thể cam kết và tìm kiếm những cơ hội phù hợp với khả năng của bạn và phương thức yêu cầu sẵn có. Đừng ngại tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy một vị trí mà cả đôi bên cùng hưởng lợi. Hãy nhớ, bạn không cần phải gánh vác toàn bộ gánh nặng hỗ trợ để trở thành một tình nguyện viên có giá trị. Ngay cả một hội thảo đơn lẻ cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của một ai đó. 

Kêu gọi hành động

Với vai trò là một chuyên gia hướng nghiệp, bạn có cơ hội sử dụng những kỹ năng riêng của mình để hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng của bạn thông qua những hoạt động tình nguyện dựa trên những kỹ năng. Tôi khuyến khích bất kỳ ai đang đọc bài viết này hãy bắt đầu đặt 3 câu hỏi sau:

 1. Những đối tượng nào trong cộng đồng của tôi có nhu cầu cao nhưng khả năng tiếp cận dịch vụ thấp?
 2. Tôi có thể thực hiện những hành động cụ thể và có mục tiêu nào để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ về nghề nghiệp?
 3. Tôi có thể đóng góp bao nhiêu thời gian và hình thức nào là tốt nhất?

Sau đó, hãy sẵn sàng dấn thân và đăng ký tham gia tình nguyện! Người xưa có câu: “Không ai có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng mọi  người  đều có thể làm một điều gì đó ý nghĩa”. Vì thế, bạn sẽ chọn làm gì? 

Thông tin tác giả

Cami Boettcher là Tham vấn viên  Hướng nghiệp Đại học và Tham vấn viên Quốc gia được chứng nhận với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Cami có niềm đam mê về việc lồng ghép hoạt động tình nguyện trong công việc tham vấn và luôn tìm kiếm cơ hội để cải tiến, phát triển và dấn thân. Bạn có thể liên hệ và chia sẻ ý tưởng với Cami tại boettchercami@gmail.com or www.linkedin.com/in/camiboettcher

Người dịch: An Chi

Biên tập: Lan Ho

Nguồn bài viết: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/367258/_PARENT/CC_layout_details/false 

Photo by Mikhail Nilov from Pexels