thư viện tài liệu từ sông an

1. Lộ trình phát triển nghề nghiệp

2. Thư viện bài giảng và tài liệu về kiến thức hướng nghiệp nền tảng

2.2. Lý thuyết Hướng nghiệp

3. Thư viện tài liệu và công cụ phục vụ quá trình thực hành

3.2. Tư vấn hướng nghiệp

VIDEO CHỦ ĐỀ TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

thư viện tài liệu từ các đối tác

Các tài liệu của ILO

Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) cho phép Hướng nghiệp Sông An giới thiệu miễn phí bộ tài liệu Hướng nghiệp (tiếng Việt) sau đây:
1. Sách tra cứu nghề (bản đầy đủ)
2. Sách hướng dẫn dành cho giáo viên (Sông An chỉ lưu hành nội bộ các lớp Chuyên viên/Giáo viên Hướng nghiệp) và Sách bài tập hướng nghiệp
3. Sổ tay nghề nghiệp tra cứu nhanh (bản tóm tắt)

Bạn có thể tham khảo bài công bố chính thức bộ tài liệu vào năm 2020 trên trang web của ILO Việt Nam tại đây.