fbpx

Bảng so sánh các công cụ phát triển dựa trên lý thuyết Holland

Mục đích: giúp các chuyên viên hướng nghiệp hiểu rõ các điểm giống và khác nhau của từng loại công cụ. Qua đó, nắm rõ thêm điểm mạnh và hạn chế qua bảng so sánh bên dưới.

Khía cạnhTrắc nghiệm HollandCông cụ Sở thích nghề nghiệp theo HollandSelf-Directed Search
Tác giảHiệu đính: Th.S Trần Thị Thúy Lan và C.N Lê Thị Hương GiangPhát triển: Phoenix Ho, Khuong Le, Uyen DangPhát triển: John Holland
Năm phát hành201520201970
Đường dẫn tham khảoSông An hiện không còn lưu giữ phiên bản này.Công cụ Sở thích nghề nghiệp theo HollandWhat is the SDS? | Self-Directed Search
Phân loạiTự đánh giáTự đánh giáTự đánh giá
Khía cạnh đo lường– RIASEC (Kỹ thuật, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Quản lý, Nghiệp vụ)
– Tính cách, Khả năng, Sở thích
– RIASEC (Kỹ thuật, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Quản lý, Nghiệp vụ)
Sở thích
– RIASEC (Kỹ thuật, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Xã hội, Quản lý, Nghiệp vụ)
– Công việc mơ ước, hoạt động ưa thích, khả năng, sở thích, năng lực nghề nghiệp v.v.
Điểm mạnh– Đánh giá đa chiều cho người dùng cơ hội nhìn lại bản thân ở các chiều kích khác nhau
– Bước đầu đưa công cụ từ nước ngoài về thích nghi với nhóm người dùng tại Việt Nam
– Đánh giá sâu vào một chiều kích cho người sử dụng kết quả nhất quán trong chiều kích ấy
– Phù hợp văn hóa và ngôn ngữ cho người dùng Việt Nam
– Cập nhật định kỳ các độ ổn định và độ tin cậy, từ đó điều chỉnh thích nghi theo người dùng
– Đánh giá đa chiều cho người sử dụng cơ hội nhìn lại bản thân ở các chiều kích khác nhau
Điểm hạn chế– Công cụ đánh giá đa chiều nhưng tính điểm tổng nên dễ dẫn đến kết quả bị nhiễu
– Không được cập nhật định kỳ để xem xét độ ổn định và độ tin cậy, từ đó điều chỉnh thích nghi theo người dùng
– Người sử dụng chỉ được nhìn lại bản thân ở một chiều kích– Các khía cạnh cá nhân gắn với môi trường làm việc, như hoạt động làm việc, năng lực nghề nghiệp và khả năng đòi hỏi trải nghiệm của cá nhân và cần thông qua các phương thức phỏng vấn, trao đổi để khai thác hơn chỉ thông qua công cụ (Gottfredson, & Duffy, 2008)
– Chưa có phiên bản phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ cho nhóm đối tượng tại Việt Nam

Tham khảo:

Don Gottfredson, G., & Duffy, R. D. (2008). Using a theory of vocational personalities and work environments to explore subjective well-being. Journal of Career Assessment, 16(1), 44-59.