Bạn có biết?

Hướng nghiệp là quá trình chắt lọc Sở thích – Năng khiếu – Kỹ năng – Thành tựu. Hướng nghiệp cần được để tâm càng sớm càng tốt để bạn có nhiều trải nghiệm có chủ đích, từ đó, chọn ngành – nghề không sai.

Sông An cung cấp giải pháp hướng nghiệp dựa trên nền tảng khoa học, thông qua 4 bước bài bản: Hiểu mình – Hiểu ngành – Hiểu nghề – Lập kế hoạch nghề nghiệp.

Bạn đang ở đâu trên hành trình hướng nghiệp?

Trắc nghiệm “Bạn đang ở đâu trên hành trình hướng nghiệp?” giúp bạn xác định bản thân đang gặp khó khăn trong giai đoạn nào trong quá trình lựa chọn ngành nghề, cụ thể gồm 4 bước: Hiểu mình, Thu thập thông tin, Đưa ra lựa chọn và Lập kế hoạch.

Tổng hợp trắc nghiệm giúp bạn thấu hiểu bản thân theo 5 khía cạnh, tượng trưng cho 5 rễ của mô hình lý thuyết Cây nghề nghiệp, bao gồm: Sở thích, Năng lực học tập, Cá tính, Khả năng, Giá trị nghề nghiệp

Bạn đang ở đâu trên hành trình hướng nghiệp?

Trắc nghiệm “Bạn đang ở đâu trên hành trình hướng nghiệp?” giúp bạn xác định bản thân đang gặp khó khăn trong giai đoạn nào trong quá trình lựa chọn ngành nghề, cụ thể gồm 4 bước: Hiểu mình, Thu thập thông tin, Đưa ra lựa chọn và Lập kế hoạch.

Tổng hợp trắc nghiệm giúp bạn thấu hiểu bản thân theo 5 khía cạnh, tượng trưng cho 5 rễ của mô hình lý thuyết Cây nghề nghiệp, bao gồm: Sở thích, Năng lực học tập, Cá tính, Khả năng, Giá trị nghề nghiệp

Giải pháp hướng nghiệp

Tài nguyên

Cấp 2

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Cấp 3

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Du học

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Tài liệu

Miễn phí

Cấp 2

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Cấp 3

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Du học

Tự hướng nghiệp

Miễn phí

Tài liệu

Miễn phí

Nội dung nổi bật

Chưa biết bắt đầu từ đâu?

Để lại thông tin và Sông An sẽ tư vấn bạn chọn dịch vụ phù hợp