fbpx

Hướng dẫn tìm kiếm và chọn lọc tài liệu

Photo by Jaredd Craig on Unsplash

Tài liệu này được soạn thảo dành cho các CVHN mong muốn tìm kiếm các bài báo/tài liệu khoa học trong lĩnh vực hướng nghiệp. Từ đó, CVHN có thể gia tăng khả năng tự học suốt đời và nâng cao năng lực thực hành.

Mục đích sử dụng của tài liệu hướng dẫn: 

– Tìm kiếm và chọn lọc nguồn thông tin đáng tin cậy về mặt khoa học và cập nhật để sử dụng trong việc nghiên cứu và phát triển các chương trình tại tổ chức hoặc nâng cao năng lực thực hành cho bản thân.

– Nắm bắt quy trình tìm kiếm thông tin khoa học một cách rõ ràng và mạch lạc, từ đó hạn chế tiêu tốn thời gian không hợp lý.

– Xây dựng khung chương trình và bộ tài liệu dành cho giảng viên và học viên.

Bài viết được trích lược và điều chỉnh từ tài liệu của tác giả Hoàng Bảo Lân, đồng thời người viết cũng bổ sung thêm một số nội dung gần với tình hình thực tế.

Bài viết gốc: Hoàng Bảo Lân (2016). Tìm kiếm và chọn lọc nguồn tài liệu: Bước khởi đầu quan trọng của một bài nghiên cứu khoa học. Truy xuất vào ngày 18 tháng 9, 2019, từ trang tin http://www.vjsonline.org/career/tìm-kiếm-và-chọn-lọc-nguồn-tài-liệu-bước-khởi-đầu-quan-trọng-của-một-bài-nghiên-cứu-khoa-học