Gợi ý tìm hiểu thị trường lao động dành cho bạn trẻ

Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê ba cách thức giúp các bạn trẻ tìm hiểu thông tin ngành nghề, yêu cầu tuyển dụng, công ty/tổ chức quan tâm. Cụ thể gồm có: (1) Kênh thông tin, (2) Con người và (3) Tự trải nghiệm.

Hướng dẫn sử dụng

Bạn vui lòng chọn tạo bản sao (make a copy) hoặc tải file PowerPoint từ Google slides này và thử làm. Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh/thiết kế lại theo ý thích của mình.

Hướng dẫn trích dẫn

Uyen Dang (2020). Tài liệu gợi ý tìm hiểu thị trường lao động dành cho các bạn trẻ. Truy xuất từ https://huongnghiepsongan.com/

 

Tại đây

HOẶC

bit.ly/timhieuTTLD