Bảng câu hỏi phỏng vấn nghề nghiệp

Bên cạnh việc tìm hiểu nghề nghiệp qua các kênh thông tin trực tuyến, việc gặp gỡ các anh/chị đang công tác trong lĩnh vực mà bạn quan tâm sẽ giúp bạn có thêm những góc nhìn đa chiều về công việc và con đường phát triển sự nghiệp của họ. 

Các bước thông thường trong một quá trình phỏng vấn tìm hiểu công việc bao gồm:

  • Tìm và chủ động liên hệ một anh/chị đang làm một công việc thuộc một lĩnh vực/công ty mà bạn đang quan tâm.
  • Cân nhắc nên gặp trực tiếp hay gọi điện thoại để tránh mất thời gian của người được phỏng vấn vì một buổi phỏng vấn tìm hiểu công việc thường kéo dài 20 phút. 
  • Đặt mục tiêu cho buổi hẹn và chuẩn bị sẵn các câu hỏi (tham khảo bên dưới).
  • Gửi thư cảm ơn trong vòng 24 tiếng.