Các kênh thông tin để tìm hiểu nghề

Cổng tìm việc

Cổng thực tập

Cổng tình nguyện viên

Cổng cơ hội tổng hợp cho bạn trẻ

Facebook

Các bạn cũng có thể gõ từ khóa trên ô Search của Facebook và chọn tab Group thì ra rất nhiều group tuyển dụng hoặc bạn gõ tên công ty mình quan tâm và thêm từ “career” phía sau là có thể đến trực tiếp Fanpage tuyển dụng của công ty.

Các bạn có ý định đi du học/đang du học có thể tìm hiểu kênh tài nguyên ở một số nước khác