fbpx

Thư viện báo cáo tư vấn

GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO TƯ VẤN

Báo cáo tư vấn là sản phẩm trí tuệ của các học viên/cựu học viên tham gia các chương trình huấn luyện của Sông An và Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An. Tất cả sản phẩm đều được nhà nước cũng như các cơ quan chuyên trách bảo hộ quyền tác giả (bản quyền năm 2020).

Báo cáo tư vấn được hoàn thành với sự đóng góp của các chuyên viên hướng nghiệp và cùng sự đồng thuận của thân chủ, trong đó thông tin nhận diện của thân chủ đã được loại bỏ để đảm bảo bảo mật thông tin.

Báo cáo tư vấn giúp người sử dụng có thể tham khảo về cấu trúc và cách thức áp dụng lý thuyết hướng nghiệp trong các trường hợp tư vấn. Nhờ kiến thức này mà người học/chuyên viên mới thực hành sẽ từ từ kết nối lý thuyết, quy trình và kỹ năng đã học để từng bước định hình ca và lên kế hoạch tư vấn hướng nghiệp phù hợp nhất cho thân chủ tại từng thời điểm.

CÁC BƯỚC ĐÓNG GÓP BÁO CÁO TƯ VẤN

  • Bước 1: Tham khảo biểu mẫu báo cáo tư vấn (https://bit.ly/bmbaocaotuvan) và ví dụ do chuyên gia Phoenix Ho soạn thảo (https://bit.ly/vdbaocaotuvan).
  • Bước 2: Liên hệ và trao đổi với thân chủ về việc đồng thuận chia sẻ thông tin cho cộng đồng chuyên viên và nhấn mạnh việc loại bỏ các thông tin cá nhân của thân chủ (họ tên, sdt, email và các thông tin nhận dạng khác…). *Nếu thân chủ đồng ý, thực hiện tiếp bước 3; còn không thì liên hệ thân chủ khác.
  • Bước 3: Tải biểu mẫu báo cáo tư vấn và tiến hành hoàn chỉnh các nội dung trong biểu mẫu (tham khảo thêm ví dụ ở bước 1 nếu cần).
  • Bước 4: Hoàn tất phiếu đăng ký này và gửi về cho Sông An tổng hợp, cũng như chia sẻ với cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp.
Đăng ký đóng góp báo cáo tư vấn hướng nghiệp

LỜI NGỎ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Qua sự đồng thuận của chuyên viên và thân chủ, Sông An cho phép các chuyên viên/tổ chức/đơn vị tư vấn được phép sử dụng báo cáo tư vấn cho các chương trình hướng nghiệp với mục đích vì cộng đồng và phi thương mại. 

Để thể hiện sự tri ân với công sức và nỗ lực của chúng tôi, Sông An mong anh chị khi sử dụng báo cáo vui lòng tải về file pdf và trích dẫn dòng mô tả sau.

[Tên Họ chuyên viên] (2020). Báo cáo tư vấn hướng nghiệp. Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An. Ngày hoàn tất [DD/MM/YYYY]
Ví dụ: Khuong Le (2020). Báo cáo tư vấn hướng nghiệp. Bản quyền thuộc về Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An. Ngày hoàn tất 02/7/2020

Thư viện báo cáo tư vấn hướng nghiệp