fbpx

Hành trình phát triển dành cho chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An

Xem nội dung tốt nhất trên laptop/máy tính để bàn hoặc máy tính bảng.

PHÍ THAM DỰ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÓ THU PHÍ

Sơ đồ bên trên đã tóm lược lại hành trình phát triển dành cho chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An, bao gồm các khóa học mà Sông An cung cấp (Chuyên viên Giáo dục hướng nghiệp, Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp, Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp). Sau khi kết thúc các khóa học, cựu học viên có thể tham gia các hoạt động như Đào tạo, Giám sát, Thực hành và Gắn kết cộng đồng.

Bài viết này sẽ luôn được cập nhật và điều chỉnh hằng năm theo sự thay đổi của nhu cầu xã hội, khung năng lực địa phương và quốc tế, cũng như chính khả năng cung ứng dịch vụ của tổ chức. Do đó, Sông An rất mong các bạn có thể xem lại bài viết này hằng năm và điều chỉnh lại kế hoạch phát triển chuyên môn của mình.

CHI TIẾT HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN DÀNH CHO CVHN TẠI SÔNG AN

KHUNG NĂNG LỰC CHO CHUYÊN VIÊN HƯỚNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Để chuyên viên hướng nghiệp có thể tự đánh giá năng lực hành nghề, xác định lộ trình phát triển nghề nghiệp, tiếp tục hành trình học hỏi để nâng cao năng lực cũng như đảm bảo chất lượng hành nghề của chính bản thân trong lĩnh vực hướng nghiệp, Sông An mời anh chị tham khảo Khung năng lực cho Chuyên viên hướng nghiệp tại Việt Nam được công bố chính thức từ ngày 26/04/2021.