Hành trình phát triển dành cho chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An

Hành trình học tập và phát triển chuyên môn trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đòi hỏi người tham gia phải: (1) tham gia các chương trình đào tạo về nền tảng lý thuyết và ứng dụng của ngành nghề cả chính quy lẫn không chính quy, (2) trau dồi các năng lực cốt yếu liên quan tới lĩnh vực thực hành mình quan tâm qua các buổi thực hành và suy ngẫm, và (3) đồng hành cùng các chương trình giám sát để định vị năng lực thực hành và duy trì thực hành theo bộ quy tắc hành nghề tại địa phương và trên thế giới. Ngoài ra, bạn cũng cần trở thành thành viên của một nhóm hoặc cộng đồng thực hành chuyên nghiệp để gây dựng sự kết nối và cập nhật kiến thức mới liên quan tới ngành nghề.

Nếu được hỏi, đâu là yếu tố quan trọng nhất trong hành trình này, Sông An vẫn luôn xác nhận đó là chính bạn – người bắt đầu đặt những nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất phát triển nghề nghiệp của chính mình. Đam mê và kiên trì nơi bạn chính là câu trả lời thỏa đáng cho khát khao phát triển năng lực chuyên môn trong lĩnh vực còn hết sức mới mẻ.

Trong bài viết này, Sông An sẽ chia sẻ với các bạn về Hành trình phát triển dành cho chuyên viên hướng nghiệp tại Sông An. Đây là bài viết mà chúng tôi tin rằng sẽ luôn được cập nhật và điều chỉnh hàng năm do bởi sự thay đổi của nhu cầu xã hội, khung năng lực địa phương và quốc tế, cũng như chính khả năng cung ứng dịch vụ của tổ chức. Do đó, Sông An rất mong các bạn có thể xem lại bài viết này hàng năm và điều chỉnh lại kế hoạch phát triển chuyên môn của mình.

HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN DÀNH CHO CVHN TẠI SÔNG AN

Để hiểu rõ hơn về các năng lực cần có của CVHN tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tài liệu được công bố chính thức từ ngày 26/04/2021.

Khung năng lực cho Chuyên viên hướng nghiệp tại Việt Nam