Khóa học kết hợp sử dụng các lý thuyết hướng nghiệp quốc tế tại Mỹ, Canada, Úc, các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn hướng nghiệp tại Việt Nam hơn 12 năm qua của giảng viên Phoenix Ho; áp dụng các tiêu chuẩn liên quan do Sông An soạn thảo, song song với việc tham khảo tiêu chuẩn của các hiệp hội quốc tế như NCDA và APCDA.

Giảng viên: Phoenix Ho (HỒ PHỤNG HOÀNG)

 • Trưởng đại diện hội APCDA (Asia Pacific Career Development Association – Hội chuyên nghiệp Phát triển nghề nghiệp trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương) tại Việt Nam.
 • Hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn, tư vấn hướng nghiệp, quản lý và giáo dục hướng nghiệp.
 • Cộng tác với các đối tác như trường Đại học (FUV, RMIT, BUV, UTS Insearch, Văn Lang), đơn vị tư vấn du học/đào tạo (GPA, SET, SparkPrep), doanh nghiệp (IBM, Maxport), tổ chức phi chính phủ (VVOB, VinaCapital Foundation), và kênh truyền thông (Kênh truyền hình giáo dục quốc gia trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam VTV7, Tạp chí Giáo dục HTV9).
 • Thạc sĩ tham vấn, chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp, Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ.
 • Thạc sĩ Quản trị giáo dục, Đại học RMIT, Úc.
Hồ sơ chuyên gia

ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP

Học viên hoàn thành khóa GVHN/CVGDHN 

Có mong muốn hoàn thiện năng lực nền tảng của CVHN ở cả hai mảng giáo dục và tư vấn hướng nghiệp để có định hướng phát triển chuyên sâu hơn.

Học viên hoàn thành khóa CVHN SG & HN

Có mong muốn ôn tập và hệ thống những gì đã học, đồng thời cập nhật kiến thức và kỹ năng mới trong tư vấn hướng nghiệp cá nhân trực tuyến.

Có kinh nghiệm đi làm toàn thời gian hơn 3 năm (ưu tiên)

Nếu chưa đạt điều kiện này, cựu học viên cần có ít nhất 1,5 năm làm việc toàn thời gian và từ 1,5 năm trở lên làm dự án hay công việc bán thời gian.

SAU KHI HOÀN TẤT KHÓA HỌC, ANH CHỊ CÓ THỂ:

Hệ thống kiến thức lý thuyết hướng nghiệp đã học và vận dụng vào tư vấn hướng nghiệp

Vận dụng 5 giai đoạn trong quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân và 6 kỹ năng tư vấn cá nhân căn bản để thực hiện 1 ca tư vấn hướng nghiệp cá nhân

Sử dụng công nghệ để thực hiện 1 ca tư vấn hướng nghiệp cá nhân trực tuyến

Giải thích 5 giá trị hành nghề và 6 nguyên tắc đạo đức hành nghề trong công tác tư vấn hướng nghiệp cá nhân

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi học 1

Năm giai đoạn trong quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân
 • Nội dung 1: Hiểu vai trò của chuyên viên tư vấn hướng nghiệp (CVTVHN) 
 • Nội dung 2: Mô hình cung cấp dịch vụ hướng nghiệp
 • Nội dung 3: Phiếu Thông tin của thân chủ 
 • Nội dung 4: Năm giai đoạn trong quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân

Buổi học 2

Ba kỹ năng đầu trong sáu kỹ năng tư vấn cá nhân căn bản
 • Nội dung 1: Giới thiệu 6 kỹ năng tư vấn cá nhân căn bản
 • Nội dung 2: Kỹ năng Hành vi quan tâm
 • Nội dung 3: Kỹ năng Đặt câu hỏi
 • Nội dung 4: Kỹ năng Tập trung
 • Nội dung 5: Giảng viên thực hiện ca mẫu với học viên trong lớp

Buổi học 3

Ca mẫu và ba kỹ năng cuối trong sáu kỹ năng tư vấn cá nhân căn bản
 • Nội dung 1: Kỹ năng Phản hồi ý tưởng
 • Nội dung 2: Kỹ năng Phản hồi cảm xúc
 • Nội dung 3: Kỹ năng Đối mặt đồng cảm
 • Nội dung 4: Giảng viên thực hiện ca mẫu với học viên trong lớp
 • Nội dung 5: Đúc kết 6 kỹ năng và 5 giai đoạn tư vấn cơ bản
 • Nội dung 7: Quy tắc đạo đức hành nghề liên quan đến công tác tư vấn hướng nghiệp cá nhân
 • Nội dung 8: Tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân để làm tốt vai trò CVTVHN

Buổi học 4

Quan sát và Thực hành tư vấn
 • Nội dung 1: Giảng viên thực hiện ca mẫu với thân chủ bên ngoài
 • Nội dung 2: Thực hành ca
 • Nội dung 3: Hoạt động kết lớp

HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAU KHÓA HỌC

Khóa học Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp liên quan như thế nào với khóa học Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp?

Khóa học Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp (CVTVDN) là mảnh ghép còn lại của khóa học Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp (hay còn được biết đến là khóa Chuyên viên Hướng nghiệp).

Với những học viên muốn hiểu ĐỦ cả về giáo dục lẫn tư vấn hướng nghiệp để có cơ sở chọn dấn bước sâu hơn trên một mảng cụ thể trong đường dài thì khóa học Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp (CVTVHN) trực tuyến chính là đáp án dành cho anh chị.

Học viên tốt nghiệp 2 khóa học CVGDHN và CVTVHN trực tuyến sẽ nhận giấy chứng nhận tương tự với học viên tốt nghiệp khóa Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp 42h.

Dù lựa chọn hướng phát triển nào, sự nỗ lực mà mỗi người đầu tư vào hành trình phát triển nghề nghiệp sẽ đóng vai trò rất lớn đến thành quả gặt hái được. Ngoài việc thực hành tự do, như rủ bạn bè trong cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp cùng làm tư vấn miễn phí, hay cùng tham gia các chương trình hướng nghiệp diện rộng do các trường học/công ty/tổ chức thực hiện, các học viên còn có thể tham gia thực hành, giám sát và đào tạo qua các chương trình do Sông An tổ chức.

Thực hành

Thực hành tư vấn hướng nghiệp cá nhân

Học viên có thể thực hành tự do hay qua chương trình Giám sát đôi – Tư vấn hướng dẫn nhanh và Tư vấn sâu do Sông An tổ chức.

Giám sát đôi tạo điều kiện để hai chuyên viên ngang hàng trong kiến thức, kỹ năng cùng giúp nhau tiến bộ. Trong lúc cùng nhau thực hành, một người quan sát và góp ý cho bạn mình, và ngược lại, bạn mình sẽ quan sát và góp ý cho mình.

Thực hành giáo dục hướng nghiệp theo nhóm

Học viên chủ động đăng ký tham gia các chương trình giáo dục hướng nghiệp thường xuyên được chia sẻ bởi cộng đồng Chuyên viên hướng nghiệp Sông An.

Học viên cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình dựa trên Bộ công cụ (Toolkit) tổ chức chương trình trải nghiệm phòng Holland do Sông An đúc kết, cũng như huy động nguồn lực từ cộng đồng cựu học viên.

Giám sát nhóm và cá nhân

Giám sát nhóm (tư vấn/giáo dục hướng nghiệp)

Chương trình tạo điều kiện để các chuyên viên trong cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp cùng thảo luận về những băn khoăn trong quá trình thực hành và học hỏi lẫn nhau qua các tình huống thực tế mà mỗi chuyên viên chia sẻ, và cuối cùng là nhận giải đáp từ chuyên gia.

Giám sát cá nhân

Chuyên gia Phoenix Ho giám sát cá nhân 1-1 cho các chuyên viên muốn nâng cao kỹ năng tư vấn và giáo dục hướng nghiệp.

Huấn luyện nhóm và Hội thảo chuyên đề

Huấn luyện nhóm

Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hành dành cho chuyên viên với chủ đề liên tục được đổi mới, mở rộng ngoài các kiến thức mà khóa học Chuyên viên Giáo dục hướng nghiệp đã giới thiệu, nhằm giúp các chuyên viên có cơ hội tiếp cận đa dạng kiến thức và nâng cao kỹ năng.

Hội thảo chuyên đề

Mở rộng cho cựu học viên Sông An và các cá nhân đang thực hành trong lĩnh vực giúp đỡ/phát triển con người với hơn 1 năm kinh nghiệm.

Đăng ký xem lại các chương trình Huấn luyện nhóm và Hội thảo chuyên đề đã tổ chức:
https://huongnghiepsongan.com/hlnhtcd/

LỊCH HỌC KHÓA 03 (CVTVHN K03)

Chương trình gồm 4 buổi học trực tiếp qua Zoom (mỗi buổi 3,5 tiếng). Thời gian vào buổi chiều (14:00 – 17:30) các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Dự kiến khai giảng giữa năm 2024.

CAM KẾT CỦA HỌC VIÊN

Học viên cam kết chấp hành nội quy đào tạo tại http://bit.ly/songannoiquydaotao

Học viên khi tham gia học trực tuyến cần nghiêm túc đảm bảo 3 tiêu chí:

 • Có khả năng sử dụng căn bản hoặc có khả năng tự học các phần mềm chính của khóa học như Zoom, Google Classroom và Google Drive (Sông An sẽ cung cấp hướng dẫn sử dụng các phần mềm này và hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt thời gian khóa học diễn ra)
 • Cam kết tham gia đầy đủ các buổi học từ đầu đến cuối; trong lúc tham gia học viên có thái độ cởi mở, ham học, và sẵn lòng chia sẻ các vấn đề với bạn đồng môn và người hướng dẫn
 • Dành ít nhất 6 tiếng tự học bằng việc xem các video bài giảng và tài liệu trước khi học qua Zoom cũng như hoàn tất các bài tập về nhà (bao gồm bài tập cá nhân và bài tập nhóm) được giao

Học phí khóa học

Học phí khóa học


6.000.000đ 

Cập nhật thông tin về khoá học mới

Để lại thông tin dưới đây để nhận thông tin lớp học và thông báo lịch khai giảng mới nhất

ĐÁNH GIÁ TỪ HỌC VIÊN

“Trong khoá này, mình được ôn lại các lý thuyết hướng nghiệp, được biết thêm nhiều cách giải quyết cho 1 vấn đề từ các bạn cùng lớp, hình dung rõ hơn về những khó khăn ‘như núi’ khi theo đuổi con đường này nhưng được an ủi vì luôn biết mình sẽ có người đồng hành.”

Phương Uyên / Sáng lập và Điều hành công ty tư vấn du học VNTalent

“Trong khoá học này, mình được thực hành những gì đã học từ kiến thức mà cô và Sông An cung cấp, được học từ thực tế khi quan sát cô và khi làm chung với bạn học. Bên cạnh đó, sự kết nối mà Sông An đem lại cho người học là 1 điều rất đáng để em học & ứng dụng thực tế ạ.”

Đông Thảo / Customer Success Manager at MAX Education

Mình vô cùng biết ơn và trân trọng cơ duyên với Sông An, với cô Phoenix Hồ. Mình rất thích câu nói của cô Phoenix rằng “chúng ta sẽ không dừng lại, sẽ chưa phải là chia tay, kết thúc”, đó cũng là điều mình rất thích khi bắt đầu và tiếp nối cùng Sông An, rất yên tâm trên chặng đường của mình sắp tới khi có Sông An đồng hành.

Đoàn Thị Tú

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CHỜ