Hướng dẫn sử dụng Công cụ theo dõi hành trình phát triển nghề nghiệp

Giới thiệu về công cụ

Công cụ theo dõi hành trình phát triển nghề nghiệp (Career Development Tracking Tool) là công cụ do Sông An xây dựng với mục đích giúp các chuyên viên hướng nghiệp (CVHN) có thể dễ dàng lưu trữ lại các hoạt động đào tạo, thực hành và giám sát trong lĩnh vực hướng nghiệp. Qua đó, CVHN có thể theo dõi hành trình phát triển nghề nghiệp của bản thân và lên kế hoạch cho những dự định phát triển chuyên môn trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Sông An cũng sử dụng công cụ này để đánh giá quãng thời gian và các hoạt động tích lũy của học viên để phần nào đối chiếu với khả năng tiếp cận các hoạt động đào tạo, thực hành và giám sát nâng cao trong tương lai. Cụ thể trong năm 2020, với sự ra đời của khóa huấn luyện CVHN nâng cao, công cụ này sẽ góp phần quan trọng khi CVHN nộp hồ sơ đăng ký tham gia khóa học.

Công cụ gồm 2 thành phần:

Các bước cụ thể cần thực hiện

Bước 1: Thay đổi phần tên công cụ [Tên CVHN]_Career Development Tracking Tool_Template_V2 thành tên cá nhân với Tên trước và Họ sau; và bỏ phần đuôi _Template

Ví dụ: Uyen Dang_Career Development Tracking Tool_V2

Bước 2: Mở file và điền đầy đủ thông tin cá nhân

Bước 3: Hoàn tất thông tin cho các sheet sau bằng cách tham khảo Sông An_Danh sách điểm danh tổng thể (mới nhất) theo từng mục tương ứng.

Bước 4: Lên kế hoạch cho bản thân trong 1, 3, 6 tháng tới với các chương trình dự kiến tham gia cụ thể và rõ ràng.

Bước 5: Cập nhật hàng tháng, quý hoặc nửa năm tùy theo tiến độ tham gia và hoàn thành kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Các lưu ý quan trọng

Lưu ý dành cho thời gian đào tạo:

  1. Sông An sẽ tiến hành đối chiếu nếu số giờ anh chị ghi chú không khớp với hệ thống lưu trữ của HNSA. Sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu anh/chị điều chỉnh hoặc chứng minh quá trình tham gia của mình.
  2. Nếu anh chị tham gia các chương trình huấn luyện không do Sông An tổ chức, anh chị cần phải gửi bằng chứng nhận đến cho HNSA. Sông An sẽ xem xét cân nhắc trên 3 tiêu chí chính, cụ thể là (1) chương trình liên quan tới hướng nghiệp, (2) bằng cấp của giảng viên liên quan gần với lĩnh vực: hướng nghiệp, tâm lý hoặc mảng ngành nghề tư vấn/tham vấn, (3) thời gian hiệu lực cách tối đa 2 năm so với ngày đăng ký. Sông An sẽ ra quyết định cuối cùng với anh chị về bằng cấp mà anh chị đã gửi.

Lưu ý dành cho thời gian thực hành tư vấn:

  1. Số giờ thực hành tư vấn khi tham gia chương trình giám sát đôi của Sông An sẽ được tính vào giờ tư vấn (phục vụ cộng đồng).
  2. Đối với các chuyên viên thực hành tự do, Sông An sẽ chủ động liên hệ ngẫu nhiên 1 – 3 thân chủ (với sự đồng thuận của thân chủ) để kiểm duyệt chéo và nếu trong trường hợp có bất kỳ 1 thân chủ không xác thực thông tin như anh/chị cung cấp. Sông An sẽ hủy tư cách đăng ký tham gia các chương trình của Sông An trong 1 năm kể từ ngày phát hiện.

Lưu ý dành cho thời gian giám sát:

  1. Số giờ giám sát cùng giám sát viên được tính như nhau khi CVHN tham gia giám sát nhóm hoặc giám sát cá nhân.
  2. Với giám sát cá nhân, trước khi bắt đầu buổi gặp, CVHN cần lưu ý rõ với giảng viên về chủ đề mình muốn được giám sát (tư vấn HOẶC giáo dục hướng nghiệp).

Mọi thắc mắc, phản hồi hay góp ý, xin vui lòng gửi về hi@huongnghiepsongan.com.