fbpx

Hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy và điều phối các nhóm hướng nghiệp

Đánh giá sách bởi Erin Harvey Bennett

Lưu ý – bài đánh giá sách này ban đầu xuất hiện trên tạp chí web vào tháng 10 năm 2012. Tuy nhiên vì tính chất quan trọng của nó với các độc giả ngày nay mà chúng tôi đang tiến hành đánh giá sách lại.

Sách tham khảo: Lara, TM, Pope, M., & Minor, CA (Hiệu chỉnh) (2011). Hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy và điều phối các nhóm hướng nghiệp, Tập III. Broken Arrow, OK; Hiệp Hội Phát Triển Nghề Nghiệp Quốc Gia (NCDA). (349 trang)

Hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy và điều phối các nhóm hướng nghiệp, tập thứ ba do Hiệp Hội Phát Triển Nghề Nghiệp Quốc Gia (NCDA) xuất bản nhằm cung cấp cho các chuyên gia hướng nghiệp, người thực hành và người đứng lớp các hoạt động để giúp phát triển nghề nghiệp cho các thành viên trong lớp học hoặc nhóm đào tạo. Mọi hoạt động đều hướng đến việc thu hút sự quan tâm của những người tham gia đồng thời kích thích các cuộc thảo luận và chiêm nghiệm về cách họ có thể sử dụng hoạt động này để phát triển hơn nữa sự nghiệp cá nhân. Cuốn sách phát triển năng lực tham vấn hướng nghiệp của NCDA giới thiệu các hoạt động can thiệp nhóm dựa trên lý thuyết. Nhiều hoạt động sử dụng công nghệ và đưa ra các chọn lựa để áp dụng với các nhóm đối tượng khác nhau. Mỗi mục đều được đính kèm với các lý thuyết và ứng dụng dựa trên nghiên cứu.

Bố cục và chi tiết nguồn

Cuốn sách cung cấp 74 hoạt động trải nghiệm khác nhau cho các đơn vị dịch vụ hướng nghiệp làm việc với các nhóm đối tượng khác nhau, từ bậc mẫu giáo cho đến sinh viên đại học, đến sinh viên có nhu cầu được tham vấn sau tốt nghiệp và người lớn trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Cuốn sách bao gồm một loạt các hoạt động hấp dẫn với những người thực hành thích cách tiếp cận vừa sáng tạo và vừa có tính hệ thống. Mỗi hoạt động đều có mục đích, mục tiêu học tập và cơ sở lý thuyết. Ngoài ra sách còn cung cấp thêm các thông tin cơ bản để tiến hành hoạt động như không gian cần thiết cho hoạt động, quy mô nhóm, tài liệu và thời gian. Nguồn câu hỏi thảo luận phong phú cũng hỗ trợ chuyên viên trong việc phỏng vấn/chiêm nghiệm sau mỗi hoạt động. Nhiều hoạt động được đính kèm tài liệu tham khảo cùng các gợi ý lý thuyết nền tảng để độc giả có thể hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc giảng dạy cho đến việc học theo mục tiêu và quá trình thực hiện lớp học.

Các chương sách được chia thành chín chủ đề lớn: 

  • Nhận thức bản thân và quyết định nghề nghiệp
  • Lý thuyết
  • Đánh giá
  • Thông tin nghề nghiệp
  • Tìm kiếm việc làm
  • Thiết kế chương trình hướng nghiệp
  • Tham vấn hướng nghiệp đa văn hóa
  • Công nghệ và truyền thông
  • Các hoạt động tiêu biểu toàn diện

Điều này cho phép độc giả tìm kiếm được nhanh các chủ đề có liên quan đến hoạt động của mình để quyết định xem hoạt động liệu có phù hợp và có giúp mình đạt được các mục tiêu học tập (dự kiến) ​​cho người tham gia hay không. Cuốn sách cũng cung cấp Mục lục theo chủ đề với sự phân tích cụ thể hơn về mục đích, đối tượng tham gia, lý thuyết hoặc khuôn khổ của hoạt động. Cuốn sách tổng hợp các hoạt động từ nhiều người thực hành hướng nghiệp trên khắp đất nước và cũng đưa ra tiểu sử của tất cả tác giả. Tài liệu tham khảo cũng được đính kèm ở dạng PDF trong đĩa CD khi mua sách.

Nhận xét và phê bình

Mỗi hoạt động đều có thể áp dụng trong quá trình phát triển nghề nghiệp; tuy nhiên, độc giả nên biết xu hướng giảng dạy của mình và bản chất của những người tham gia để xác định hoạt động phù hợp. Nhiều nhóm đối tượng giảng dạy và bối cảnh dù khác nhau nhưng vẫn có thể phù hợp với các hoạt động nghề nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, một số hoạt động có cách tiếp cận sáng tạo hơn trong khi một số khác lại giúp xử lý thông tin một cách có hệ thống. Người hành nghề nên xem xét nhu cầu của nhóm thân chủ và đánh giá qua tư duy phản biện về việc liệu loại hoạt động này có phù hợp với phương pháp giảng dạy của người dẫn dắt và phong cách học tập của người tham gia hay không. Thời gian cần thiết cho hoạt động nên được điều chỉnh tùy theo cách giảng dạy của chuyên viên hướng nghiệp. Một số mục tiêu và hoạt động học tập có thể căng thẳng nếu được thực hiện trong khoảng thời gian đề xuất. Tuy nhiên, cuốn sách này cung cấp một loạt các hoạt động khác nhau và một người hành nghề sẽ không khó khăn để có thể tìm ra một vài bài học phù hợp với nhóm học viên, khung thời gian và bối cảnh tương ứng.

Một số hoạt động cung cấp phần Mục đích mở rộng bao gồm cơ sở cho hoạt động. Một số yêu cầu độc giả phải có kiến ​​thức cơ bản về lý thuyết và có thể đề cập đến nhu cầu cần có bài giảng hoặc giải thích nhưng lại không có thông tin liên quan đến khuôn khổ đó. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động đều cung cấp các nguồn Tài liệu tham khảo và Lý thuyết nền tảng được đề xuất để người thực hành có thể hiểu hơn về lý thuyết khi đưa hoạt động vào thực tế. Mỗi mục đều bao gồm một phần Thảo luận với danh sách các câu hỏi mở để cân nhắc. Ngoài ra, rất nhiều hoạt động trong  sách được đính kèm với các tài liệu và đường dẫn (link), từ đó giúp nâng cao khả năng thực hiện các hoạt động thành công.

Quyển sách được thiết kế và sắp xếp có tổ chức, cùng với nhiều phụ lục có thể được sử dụng để tham khảo trong khi tìm kiếm một hoạt động thích hợp. Chủ đề và đối tượng mục tiêu được liệt kê giúp độc giả có thể dễ dàng tổng hợp các hoạt động mà mình sử dụng. Do các hoạt động được biên soạn từ đóng góp của các học viên khác nhau nên phong cách viết cho các phần Hướng dẫn tiến hành hoạt động cũng sẽ khác nhau về định dạng. Một số hoạt động được giải thích theo cách tường thuật và một số hoạt động được diễn giải theo định dạng có cấu trúc hơn. Tuy nhiên, các hướng dẫn được truyền đạt đủ tốt để độc giả có thể thực hiện lại các hoạt động ấy.

Đĩa CD bổ sung cung cấp cuốn sách ở phiên bản PDF vì thế độc giả có thể dễ dàng truy cập các tài liệu. Trong Lời nói đầu có đề cập đến PowerPoints tuy nhiên chưa thấy có trong CD, nhưng có thể tham khảo từ danh sách website của quyển sách trên trang web của NCDA. Nhiều hoạt động cung cấp địa chỉ tới các liên kết web cụ thể. Phiên bản kỹ thuật số với các liên kết trực tiếp được nhúng vào tài liệu cũng sẽ hữu ích trên CD, vì vậy độc giả có thể tránh việc nhập thủ công các URL dài vào trình duyệt.

Bổ sung có giá trị cho tủ sách của tham vấn viên

Hoạt động trải nghiệm trong giảng dạy và điều phối các nhóm hướng nghiệp: Tập III sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho tủ sách của các chuyên viên hướng nghiệp. Sự đa dạng của các hoạt động được trình bày có thể phục vụ nhiều đối tượng và cũng bao gồm các phương pháp phù hợp với nhiều phong cách dạy và học khác nhau.

Độc giả sẽ hưởng lợi nhiều từ những ý tưởng được trình bày trong sách, từ đó có thể vận dụng nó để tìm hiểu và điều chỉnh các hoạt động mới cho những loại hình can thiệp mang tính sáng tạo và trải nghiệm trong thực tế. Lợi ích từ quyển sách rất đáng với chi phí bỏ ra. Tôi sẽ sử dụng nhiều hoạt động trong cuốn sách này trong các nhóm và lớp học hướng nghiệp của mình —  đây quả là một bổ sung cần thiết cho thư viện tài liệu của tôi.

Sách có sẵn trong cửa hàng Tài nguyên nghề nghiệp NCDA; Các hoạt động Trải nghiệm Tập III có thể được mua dưới dạng sách & CD kết hợp hoặc chỉ CD.

Thông tin tác giả

Erin Harvey Bennett là nhà tham vấn hướng nghiệp tại Đại học Tennessee, trực thuộc đơn vị Lập kế hoạch hướng nghiệp, nơi cung cấp hỗ trợ cho sinh viên thông qua tham vấn, hội thảo và giảng dạy. Cô đã nhận được bằng Thạc sĩ và Chuyên viên giáo dục về Tham vấn và Hệ thống Gia đình/Cộng đồng từ Đại học Bang Florida. Bạn có thể liên hệ với cô ấy theo địa chỉ email eharvey9@utk.edu.

Người dịch: Hà Phạm

Biên tập: Khương Lê

Nguồn bài viết: https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/63844/_self/CC_layout_details/false 

Photo by Syd Wachs on Unsplash