Công cụ tìm hiểu tính cách theo lý thuyết MBTI

MBTI là một công cụ được sáng tạo với mục đích giúp người sử dụng hiểu hơn về bản thân qua bốn phạm trù sau:

1.  Chiều hướng chúng ta tập trung sự chú ý và nạp lại năng lượng.

2.  Cách thức chúng ta tiếp nhận thông tin và dạng thông tin mà chúng ta yêu thích cùng tin cậy.

3.  Cách thức chúng ta đưa ra quyết định.

4.  Thái độ của chúng ta với thế giới bên ngoài và cách chúng ta hướng bản thân đến nó.

MBTI là công cụ được dựa trên nền tảng lý thuyết của nhà tâm lý học Carl Jung. Hai người phụ nữ sáng tạo nên MBTI, Isabel Briggs Myers, và mẹ cô, Katharine Briggs, mong ước nhiều người biết đến và sử dụng công cụ này để sự mâu thuẫn giữa người và người ngày một ít đi.

Tải file làm trắc nghiệm cho bản thân tại đây.

Tải file làm trắc nghiệm để cha mẹ hiểu con hay thầy cô hiểu học trò hơn tại đây.