DISC – 4 kiểu hành vi định hình con người bạn

Giới thiệu về các kiểu hành vi

Điểm số DISC có thể tác động lớn đến việc giúp bạn hiểu về những khía cạnh khác nhau trong tính cách cho dù bạn đã thực hiện công cụ Indigo hay chưa. DISC là viết tắt của Quyết đoán (Dominance), Ảnh hưởng (Influencing), Kiên định (Steadiness), và Tuân thủ (Compliance), bốn kiểu hành vi này tạo nên kết quả DISC cho một cá nhân.

DISC là gì?

Nền tảng của công cụ DISC hình thành qua tác phẩm Cảm xúc của Người bình thường (Emotions of Normal People) do Tiến sĩ William Moulton Marston soạn thảo vào năm 1928. Vào thế kỷ tiếp theo, những nhà khoa học hành vi và các nhà nghiên cứu đã tạo ra những công cụ khác nhau để đánh giá kiểu hành vi dựa trên mô hình của Tiến sĩ Marston. Indigo sử dụng mô hình DISC và dựa vào việc nghiên cứu qua nhiều thập kỷ để giúp bạn thấu hiểu chi tiết về hành vi của bản thân.

Những điểm số DISC của tôi ở đâu?

Biểu đồ DISC của bạn nằm trên cùng bên phải ở trang đầu tiên trong bản báo cáo Indigo. Một vài trang được bổ sung vào bản báo cáo giúp trình bày rõ hơn kết quả DISC của bạn. Điểm số của bạn sẽ hiển thị tương tự như thế này: 

Tôi có thể sử dụng kết quả DISC của mình như thế nào?

Mỗi lĩnh vực DISC của bạn nằm trong khoảng 0-100, và được biểu thị bởi một thanh màu, với các điểm số được liệt kê bên dưới mỗi thanh. Nếu bất kỳ điểm hành vi nào của bạn trên 50, điều đó có nghĩa là điểm số cao, trong khi thông thường điểm dưới 50 là thấp. Trong bài đánh giá DISC không có điểm nào tốt hoặc xấu. Điểm của bạn chỉ ra rằng các kiểu hành vi nào của bản thân vốn có một cách tự nhiên. Nếu bạn ở trong một môi trường đáng lẽ phù hợp với số điểm cao trong khi số điểm thực tế của bạn lại thấp, điều này sẽ khó khăn hơn trong việc bạn ứng phó, và kết quả bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi.

Mời bạn đón chờ các bài viết tiếp theo để hiểu sâu hơn về từng hành vi trong DISC và cách ứng dụng vào phát triển bản thân và sự nghiệp.  

Nguồn bài viết: https://www.indigoeducationcompany.com/2021/03/25/understanding-indigo-disc-2/

Tìm hiểu về công cụ Indigo: https://huongnghiepsongan.com/congcuindigo/