fbpx

Chuyên viên hướng nghiệp – Các câu hỏi thường gặp

Học khóa Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp rồi anh/chị có được cấp chứng chỉ gì không?

Sau khi khóa học kết thúc, học viên hội đủ điều kiện sẽ nhận Chứng nhận hoàn thành khóa học do Hướng Nghiệp Sông An cấp. Cụ thể, điều kiện để nhận giấy chứng nhận gồm: (1) Vắng tối đa 1 buổi học (tuyệt đối không vắng buổi học đầu tiên, vào học trễ/rời lớp sớm 30 phút cũng xem là vắng 01 buổi học), (2) Hoàn thành tối thiểu 70% tổng số bài tập chuẩn bị & sau lớp, (3) Đạt tối thiểu 80% số câu đúng với các bài kiểm tra ở cuối mỗi học phần.
Với các học viên phải học bù, chỉ khi hoàn tất đầy đủ yêu cầu về số buổi học tối thiểu phải tham dự của mỗi khóa học mới được cấp Chứng nhận.

Khả năng kết nối và được công nhận quốc tế (qua chứng chỉ/chứng nhận) của khóa học tại Sông An cụ thể như thế nào?

Khóa học Chuyên viên Giáo dục và Tư vấn hướng nghiệp: giúp học viên tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng hướng nghiệp nền tảng, mang tính ứng dụng cao trong bối cảnh Việt Nam. Đây là một khoản đầu tư vừa sức (thời gian, tài chính) để một cá nhân có thể hiểu thêm về lĩnh vực hướng nghiệp và vạch ra được lộ trình phát triển năng lực hành nghề đường dài.

Phát triển theo hướng quốc tế: chuyên gia của Sông An đang trong quá trình đưa các khóa học được công nhận bởi các hiệp hội quốc tế về Việt Nam và sẽ gửi cập nhật đến cộng đồng trong năm 2021. Nếu cá nhân có mong muốn theo đuổi con đường phát triển chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế từ bây giờ thì có thể tham khảo khóa học FCD của NCDA (https://ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/facilitator_overview) và tiếp tục tích lũy theo yêu cầu của họ để đạt được các chứng chỉ liên quan.

Lưu ý: khóa học FCD mang khá nhiều nét đặc thù của hệ thống hướng nghiệp tại Hoa Kỳ nên tính ứng dụng tại Việt Nam chưa cao, đồng thời thiếu đi kết nối với mạng lưới chuyên nghiệp khi học viên theo học online (thường là học 1-1).