MỤC TIÊU

GIẢNG VIÊN

Trần Anh Tuấn
Điều phối chính

– Thạc sỹ đào tạo và phát triển, đại học Griffith (Úc).
– Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về chủ đề: Thiết kế và điều phối chương trình đào tạo, Diễn thuyết trước công chúng, Trí tuệ cảm xúc, Lãnh đạo, Làm việc nhóm, Nhận thức bản thân, Định hướng cuộc đời.

Trần Xuân Ngọc
Điều phối chính

– Người sáng lập cộng đồng Chia Sẻ – Ứng Dụng Game Trong Đào Tạo/Facilitate, với hơn 4,000 thành viên.
– Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về chủ đề: Thiết kế chương trình, thiết kế trải nghiệm học tập, thiết kế hoạt động đào tạo, tâm lý học giáo dục ứng dụng, định hướng công việc.

Phoenix Ho
Điều phối thực hành giảng dạy

– Thạc sỹ Tham vấn, chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp, Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ.
– Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An hiện nay.

học viên phù hợp

 • Cựu học viên đã hoàn thành các khóa học Chuyên viên Hướng nghiệp hoặc Chuyên viên Giáo dục Hướng Nghiệp tại Sông An.
 • Có mong muốn nâng cao năng lực thiết kế hoạt động đào tạo trong Hướng nghiệp.

NỘI DUNG

Buổi 1: Hiểu vai trò của hoạt động đào tạo & Thiết kế phần mở đầu buổi học

 • Hiểu được mục đích của phần mở đầu
 • Nắm được các hoạt động và lưu ý cho phần mở đầu
 • Làm rõ nội dung của buổi học cần thiết kế
 • Lên ý tưởng sử dụng hoạt động mở đầu cho một buổi đào tạo cụ thể

Buổi 2: Thiết kế hoạt động dẫn nhập

Nắm được các dạng hoạt động dẫn nhập có thể sử dụng

 • Trắc nghiệm
 • Kể chuyện
 • Jolt
 • Video
 • Meme

Buổi 3: Thiết kế hoạt động chuyển tải thông tin (1)

 • Nhận diện 4 phương pháp chính để truyền tải thông tin mới trong một chương trình
  • Dùng thuyết giảng
  • Dùng tài liệu
  • Dùng hình ảnh
  • Dùng thẻ thông tin
 • Hiểu về phương pháp và các mẫu hoạt động sử dụng thẻ thông tin (Item Processing)
 • Hiểu về phương pháp và các mẫu hoạt động sử dụng thuyết giảng (Interactive Lectures)

Buổi 4: Thiết kế hoạt động chuyển tải thông tin (2)

 • Hiểu về phương pháp và các mẫu hoạt động sử dụng văn bản (Textra Games)
 • Hiểu về phương pháp và các mẫu hoạt động sử dụng hình ảnh (Graphic Games)

Buổi 5: Chia sẻ và phản hồi bài tập thiết kế hoạt động

 • Học viên hoàn thành bài tập thiết kế trước khi tham gia buổi học
 • Chia sẻ bài tập và hỗ trợ bạn học điều chỉnh để thiết kế hoàn chỉnh hơn

Buổi 6: Thiết kế hoạt động ứng dụng kiến thức

 • Nắm được những nguyên tắc để thực hiện phần ôn tập kiến thức
 • Nắm được những nguyên tắc để thực hiện phần thực hành
 • Lựa chọn mẫu hoạt động cho một nội dung cụ thể

Buổi 7: Thiết kế hoạt động tổng kết

 • Nắm được những nguyên tắc để thực hiện phần tổng kết buổi học & chương trình
 • Lựa chọn mẫu hoạt động cho một nội dung cụ thể

Buổi 8 & 9: Thực hành giảng dạy 1 buổi học ngắn
theo nhóm

Sông An sẽ tiếp tục đánh giá và phản hồi cho phần ứng dụng kiến thức và tổng kết của bài tập thiết kế hoạt động, và cho học viên chạy thử bản thiết kế và nhận phản hồi.

LỊCH HỌC

Ngày khai giảng: 05/07/2023

Thời lượng: 9 buổi

Thời gian: Tối thứ 4 và tối thứ 7 hàng tuần từ 19:30 – 22:00

Hình thức: Online qua Zoom

Ngày khai giảng: 05/07/2023
Thời lượng: 9 buổi
Thời gian: Tối thứ 4 và tối thứ 7 hàng tuần từ 19:30 – 22:00
Hình thức: Online qua Zoom

học phí & đăng ký