MỤC TIÊU

GIẢNG VIÊN

Trần Anh Tuấn
Điều phối chính

– Thạc sỹ đào tạo và phát triển, đại học Griffith (Úc).
– Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về chủ đề: Thiết kế và điều phối chương trình đào tạo, Diễn thuyết trước công chúng, Trí tuệ cảm xúc, Lãnh đạo, Làm việc nhóm, Nhận thức bản thân, Định hướng cuộc đời.

Trần Xuân Ngọc
Điều phối chính

– Người sáng lập cộng đồng Chia Sẻ – Ứng Dụng Game Trong Đào Tạo/Facilitate, với hơn 4,000 thành viên.
– Thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về chủ đề: Thiết kế chương trình, thiết kế trải nghiệm học tập, thiết kế hoạt động đào tạo, tâm lý học giáo dục ứng dụng, định hướng công việc.

Phoenix Ho
Điều phối thực hành giảng dạy

– Thạc sỹ Tham vấn, chuyên ngành Phát triển nghề nghiệp, Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ.
– Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An hiện nay.

học viên phù hợp

 • Cựu học viên đã hoàn thành các khóa học Chuyên viên Hướng nghiệp hoặc Chuyên viên Giáo dục Hướng Nghiệp tại Sông An.
 • Có mong muốn nâng cao năng lực thiết kế hoạt động đào tạo trong Hướng nghiệp.

NỘI DUNG

Buổi 1: Làm rõ mục tiêu buổi học

 • Làm quen với nhau và làm quen với công cụ sử dụng trong chương trình
 • Phân biệt các hình thức chương trình khác nhau
 • Hiểu và sử dụng Backward Design để thiết kế mục tiêu và phương pháp đo lường cho buổi học

Buổi 2: Tạo môi trường học hiệu quả cho học viên

 • Biết những cách để duy trì sự chú tâm (Six Trumps)
 • Dùng cấu trúc tương tác để kích thích sự tham gia của người học
 • Thiết kế cấu trúc cho một buổi học để sẵn sàng thiết kế hoạt động
 • Rèn luyện những kỹ năng bổ trợ cho học sinh thông qua cách tương tác trong lớp học

Buổi 3: Thiết kế bài giảng

 • Nắm được cấu trúc các phần của bài giảng theo mô hình 4C 
 • Nắm được các lưu ý khi thiết kế bài giảng theo mô hình 4C 
 • Ứng dụng “cấu trúc tương tác” để triển khai 4C

Buổi 4: Khơi gợi kiến thức sẵn có của học viên

 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc khơi gợi kiến thức sẵn có của người học
 • Nhận diện những công cụ để khơi gợi kiến thức sẵn có của học sinh
 • Biết cách lựa chọn công cụ trong những tình huống khác nhau

Buổi 5: Dạy một khái niệm mới (concept)

 • Hiểu cơ chế học một khái niệm mới của một người
 • Hiểu & thiết kế tiến trình dạy một khái niệm mới theo mô hình Concept Attainment Model
 • Linh hoạt sử dụng mô hình CAM trong nhiều tình huống khác nhau (độ khó, học liệu sẵn có, trình độ đầu vào, số lượng học sinh)

Buổi 6: Thiết kế phần “Ôn tập” và “Thực hành”

 • Hiểu các cấp độ đánh giá kết quả của một chương trình
 • Vận dụng những nguyên tắc để thiết kế phần ôn tập hiệu quả
 • Vận dụng những nguyên tắc để thiết kế phần thực hành hiệu quả

Buổi 7: Tổng kết & chuẩn bị cho phần thực hành

 • Nhìn lại quá trình phát triển kỹ năng thiết kế hoạt động
 • Chia sẻ bài tập & nhận phản hồi
 • Đúc kết các nguyên tắc để thiết kế hoạt động hiệu quả

Buổi 8 & 9: Thực hành giảng dạy 1 buổi học ngắn
theo nhóm

Sông An sẽ tiếp tục đánh giá và phản hồi cho phần ứng dụng kiến thức và tổng kết của bài tập thiết kế hoạt động, và cho học viên chạy thử bản thiết kế và nhận phản hồi.

LỊCH HỌC

Ngày khai giảng: 05/07/2023

Thời lượng: 9 buổi

Thời gian: Tối thứ 4 và tối thứ 7 hàng tuần từ 19:30 – 22:00

Hình thức: Online qua Zoom

Ngày khai giảng: 05/07/2023
Thời lượng: 9 buổi
Thời gian: Tối thứ 4 và tối thứ 7 hàng tuần từ 19:30 – 22:00
Hình thức: Online qua Zoom

học phí & đăng ký