Người thật Việc thật – Nhân viên bán hàng

Thư viện “Người thật Việc thật” là tập hợp các câu chuyện nghề được thu thập và sắp xếp theo các nhóm ngành phổ biến, xoay quanh chia sẻ ở một số mảng chính ở mỗi nhóm ngành nghề nhằm giúp người đọc có thể tiếp cận một nguồn thông tin vừa mang màu sắc cá nhân vừa mang một số đặc điểm điển hình của các công việc trong bối cảnh thị trường lao động tại Việt Nam. Mỗi câu chuyện “Người thật Việc thật” là chân dung về một người thật được ẩn danh với một vị trí công việc cụ thể tại một thời điểm trong con đường phát triển sự nghiệp của họ.