Hướng nghiệp cho bạn trẻ nhóm Nghiên cứu

Nếu bạn nghĩ mình thông thái, thì nên dừng lại ở đây, nếu bạn cần học hỏi, xem qua bộ tranh này.

Truyện về nhóm Nghiên cứu thuộc bộ tranh 6 nhóm Mật mã Holland, nêu lên đặc điểm sở thích và năng lực của cá nhân trong nghề nghiệp.

 

mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-01 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-02 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-03 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-04 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-05 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-06 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-07 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-08 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-09 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-10 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-11 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-12 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-13 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-14 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-15 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-16 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-17 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-18 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-19 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-20 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-21 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-22 [Original Size]
mat-ma-holland-song-an-Nghien-Cuu-23 [Original Size]
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

Minh hoạ: #ngocpsycho
Nội dung: Phoenix Ho

Dựa trên lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp của John Holland.