Hướng nghiệp cho bạn trẻ nhóm Nghiên cứu

Nếu bạn nghĩ mình thông thái, thì nên dừng lại ở đây, nếu bạn cần học hỏi, xem qua bộ tranh này.

Truyện về nhóm Nghiên cứu thuộc bộ tranh 6 nhóm Mật mã Holland, nêu lên đặc điểm sở thích và năng lực của cá nhân trong nghề nghiệp.

Minh hoạ: #ngocpsycho
Nội dung: Phoenix Ho

Dựa trên lý thuyết lựa chọn nghề nghiệp của John Holland.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *