Danh sách các đơn vị trợ giúp

GIỚI THIỆU VỀ DANH SÁCH

Một phần không thể thiếu của công tác hướng nghiệp/hỗ trợ thông tin hướng nghiệp cho thân chủ (người được tư vấn hướng nghiệp) là thông tin về các trung tâm/cơ sở/đơn vị có cùng mối quan tâm.

Sông An thu thập thông tin về các trung tâm/cơ sở/đơn vị có thể hỗ trợ thân chủ trong những lĩnh vực khác ngoài hướng nghiệp để chuyên viên có thể sử dụng và chia sẻ đến thân chủ khi thấy họ có nhu cầu được hỗ trợ.

Danh sách các đơn vị trợ giúp sẽ tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực sau:

  • Đời sống sức khỏe: các cơ sở chăm sóc y khoa/sức khỏe thể lý, sức khỏe sinh sản, tâm lý cho cộng đồng nói chung và học sinh/sinh viên/người lao động nói riêng với mức giá rẻ hoặc miễn phí, hỗ trợ khác về thức ăn/lương thực và nơi ở, v.v.
  • Tài chính: thông tin về các quỹ hỗ trợ tài chính cho học sinh/sinh viên/người lao động có thu nhập thấp, các chương trình vay vốn không lãi, v.v.

LỜI NGỎ DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Người sử dụng vui lòng tham khảo và cân nhắc kỹ trước khi tiếp cận dịch vụ cho bản thân, người thân hoặc khách hàng của mình. Chất lượng và sự phù hợp sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Người sử dụng cần phải tự mình tìm hiểu kỹ thông tin dịch vụ, trước khi tham gia bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến các tổ chức trong danh sách. Số thứ tự trong danh sách được xếp ngẫu nhiên và không mang bất kỳ ý nghĩa nào về chất lượng hay xếp loại.

Mặc dù được cập nhật thường xuyên và liên tục, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu được cung cấp là mới nhất ở thời điểm hiện tại. Xin liên hệ qua email hi@huongnghiepsongan.com nếu thông tin trong danh sách có sai sót.

Nếu anh chị muốn đóng góp thông tin của các đơn vị trợ giúp nằm ngoài danh sách này, vui lòng điền thông tin tại đây