Có một cây là có rừng

Trong suốt 11 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam, kinh nghiệm mang lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng như bài học quý giá nhất là dự án hướng nghiệp hợp tác với tổ chức VVOB**. Xuyên suốt dự án 4 năm này, tôi thường xuyên nhớ tới câu hát “Và tôi bỗng vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng có một cây là có rừng” của bài hát “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Trong hành trình 4 năm đồng hành cùng VVOB và các thầy cô của hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An, tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào những hạt mầm hướng nghiệp chúng tôi gieo cho một ngày cây mọc lên thành rừng.

Chương trình hướng nghiệp do VVOB phối hợp với Quảng Nam và Nghệ An từ 2011 đến 2015, đã tập huấn kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp cho 50 giáo viên cốt cán của hai tỉnh để thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, 10, 11, 12. Các giáo viên này đã tập huấn lại và hỗ trợ hơn 1650 giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện các hoạt động hướng nghiệp với học sinh THCS và THPT của hai tỉnh theo chương trình về hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Chúng tôi cũng xuất bản được 8 cuốn sách chuyên môn hiện được VVOB chia sẻ trên trang nhà hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai cần sử dụng.

Năm năm sau, Hướng nghiệp Sông An quyết tâm tiếp bước trong công tác đào tạo giáo viên hướng nghiệp cho toàn quốc. Chúng tôi biết ơn sự chung tay của cộng đồng trong quỹ học bổng và mong rằng những hạt mầm đầu tiên này sẽ mạnh mẽ đâm chồi, nảy lộc, để thành một rừng cây mạnh mẽ trong tương lai.


*Lời của bài hát “Một đời người một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn

**VVOB là tên viết tắt của Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ, tập trung vào lĩnh vực Giáo dục. Phương châm “Giáo dục vì sự phát triển”  diễn tả mong muốn của VVOB trong việc góp phần tạo nên một thế giới công bằng hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người.

Tham khảo: Hình 1. Tán cây. Tái bản từ Unsplash, của David Vid, 2018, Truy xuất từ https://unsplash.com/photos/KXnjNvoC0wc. Bản quyền dựa trên thỏa thuận của Unsplash và tác giả.