Hiểu được sở thích nghề nghiệp là bước sàng lọc đầu tiên và quan trọng nhất mà một học sinh tốt nghiệp THCS cần thực hiện.

Sau khi xác định được các nhóm sở thích nghề nghiệp, học sinh bắt đầu khoanh vùng được lĩnh vực nghề nghiệp có thể phù hợp với mình.

Từ đó, bạn ấy từng bước tìm hiểu về ngành học và chương trình đào tạo tương lai để rồi quay về xác định các môn học mình nên chọn trong hành trình học cấp 3 hay chọn trường cao đẳng/trung cấp tương ứng.

NỘI DUNG sổ tay