Quy định dành cho thân chủ

Cam kết bảo mật

Tất cả những vấn đề diễn ra trong tiến trình tư vấn/tham vấn hướng nghiệp sẽ hoàn toàn được bảo mật theo Cam kết bảo mật thông tin thân chủ trừ khi anh/chị đã ký vào mẫu đơn Chuyển giao hồ sơ cho cá nhân hoặc cơ quan/tổ chức khác hoặc mẫu đơn Đồng ý cho phép ghi âm và ghi hình. Mong anh/chị vui lòng xem kỹ mẫu đơn Cam kết bảo mật thông tin thân chủ để có những thông tin dựa trên những mong đợi khác về tính bảo mật.

Lưu ý: thông tin bảo mật bao gồm thông tin riêng tư và không bao gồm thông tin thống kê (nhằm mục đích phục vụ công tác báo cáo lượng giá). Cụ thể như sau:

  • Thông tin riêng tư (bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, mã số thân chủ và các thông tin định danh khác)
  • Thông tin thống kê (năm sinh, giới tính, nghề nghiệp do thân chủ cung cấp khi liên hệ, số buổi, thời gian làm việc và thông tin được trình bày dưới dạng thống kê).

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN THÂN CHỦ

(Dành cho cá nhân sử dụng dịch vụ)

Điều khoản và Bảo mật

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin riêng tư của thân chủ. Xin vui lòng đọc bản Cam kết bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Hướng nghiệp Sông An (HNSA) thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của cá nhân và gia đình sử dụng dịch vụ.

Cam kết bảo mật sẽ giải thích:

  • Cách HNSA tiếp nhận, sử dụng thông tin của thân chủ trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
  • Các bước HNSA thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của thân chủ.
  • Quyền lựa chọn của quý thân chủ về việc trao đổi/chia sẻ thông tin cá nhân của mình.

Bảo vệ thông tin cá nhân và gây dựng niềm tin nơi thân chủ là điều rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ theo cam kết bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ tư vấn/tham vấn hướng nghiệp.

1. Định nghĩa thông tin bảo mật:

Thông tin bảo mật được hiểu là bất kỳ thông tin nào về liên quan đến nội dung tư vấn/tham vấn hướng nghiệp như hoạt động, tình trạng sức khỏe, và kế hoạch công việc của thân chủ. Thông tin bảo mật gồm những trao đổi được tồn tại dưới bất kỳ dạng thức nào dù là văn bản, lời nói, tệp dữ liệu, … mà chưa được công khai và do thân chủ cung cấp cho chuyên gia nhằm phục vụ quá trình tư vấn/tham vấn hướng nghiệp của thân chủ.

2. Mục đích sử dụng thông tin bảo mật:

Chuyên gia chỉ sử dụng thông tin bảo mật vào một mục đích duy nhất là phục vụ cho nhu cầu tư vấn/tham vấn hướng nghiệp của thân chủ.

3. Giới hạn trách nhiệm bảo mật:

Chuyên gia không được tiết lộ một phần hoặc toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của thân chủ, trừ trường hợp buộc phải tiết lộ theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Sông An cam kết rằng những thông tin bảo mật sẽ chỉ được sử dụng bởi chuyên gia phụ trách và các trợ lý của chuyên gia được giao nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ cho thân chủ. 

5. Hai bên đồng ý những thông tin dưới đây sẽ không được xem là thông tin bảo mật:

a) Thông tin chuyên gia đã có được từ các nguồn khác trước thời điểm ký cam kết bảo mật thông tin này;

b) Thông tin thân chủ đã công bố trước hoặc trong thời gian hiệu lực của cam kết này;

c) Thông tin đã xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đã được thân chủ tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào khác;

d) Thông tin thân chủ cho phép công bố hoặc sử dụng vào mục đích khác (xác nhận thông tin thăm khám với trường học, cơ quan, bệnh viện…).

6.  Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm cam kết bảo mật thông tin này, bên bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên vi phạm xin lỗi, chấm dứt hành vi vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ vi phạm đó, đồng thời, bên bị ảnh hưởng có quyền đơn phương hủy bỏ cam kết này.

* Cam kết có hiệu lực từ ngày ……………………………………

Đại diện Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Sông An

 

 

Giám đốc Điều hành (đã ký và đóng dấu)