Trắc nghiệm Indigo là gì?

Các câu hỏi thường gặp dành cho trắc nghiệm Indigo: https://huongnghiepsongan.com/indigo-faq

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không