Tại sao chuyên viên hướng nghiệp cần được giám sát?

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không