fbpx

Những tài liệu nào được dùng để đối chiếu ngành đào tạo và nghề?

Những bạn học sinh, sinh viên thường chia sẻ với Sông An sự băn khoăn về khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nghề nghiệp trên thực tế. Thông qua video này, Sông An sẽ cung cấp đến những bạn đang trên hành trình chọn lựa nghề nghiệp những tài liệu tham khảo để bạn có thể đối chiếu chương trình đào tạo và nghề nghiệp, từ đó, giúp bạn đưa ra lựa chọn ngành học sáng suốt. Bên cạnh đó, các anh chị chuyên viên hướng nghiệp có thể tham khảo những tài liệu này trong quá trình thực hành hướng nghiệp.

 

 

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không