Những ngộ nhận thường thấy về hướng nghiệp

? Bạn có nhớ mình của năm 17, 18 tuổi đã chọn nghề nghiệp như thế nào không? Lúc ấy quyết định nghề nghiệp của bạn đến từ niềm tin gì?

? Bạn có từng đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cho ai chưa? Cơ sở của lời khuyên ấy là gì?

? “Ngành hot”, “nhu cầu cao” có là một lý do để bạn đưa ra quyết định hay lời khuyên không?

Một ngộ nhận mà ta thường thấy trong hướng nghiệp đó là có nhiều người việc nối thẳng nhu cầu tuyển dụng với tên 1 ngành học hay tên 1 nghề nghiệp đang phổ biến, với niềm tin rằng học ngành ấy xong sẽ tìm được việc làm.

? Qua số Hướng Nghiệp Nhập Môn này, Sông An muốn gửi lời nhắn đến cả nhà là: mặc dù nhu cầu tuyển dụng quả thực rất quan trọng, đây lại là một biến số mà ta không kiểm soát được; hãy đi tìm điều ta có thể kiểm soát được và ra hành động được ngay – chính là xây dựng năng lực hành nghề và mạng lưới chuyên nghiệp.

 

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không