Khi nào tôi có thể tự hướng nghiệp cho bản thân và khi nào tôi cần được tư vấn hướng nghiệp?

Khi nào tôi có thể tự hướng nghiệp cho bản thân và khi nào tôi cần được tư vấn hướng nghiệp? Trong hành trình hướng nghiệp tuỳ vào từng cá nhân mà có người hoàn toàn có thể tự hướng nghiệp cho bản thân trong khi những người khác thỉnh thoảng cần sự trợ giúp. Không có công thức chung để một người biết khi nào tự hướng nghiệp là đủ, và khi nào bạn mới cần gặp một chuyên viên. Sông An mời bạn tham gia Hướng nghiệp nhập môn dưới đây để được giải đáp.

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không