fbpx

Anh/Chị từ tổ chức khác muốn hợp tác với Sông An tổ chức chương trình?

Anh/Chị vui lòng gửi email vào hi@huongnghiepsongan.com để bạn phụ trách kinh doanh trả lời và liên hệ lại ạ.

Trong email nhờ anh/chị chia sẻ:

  • Thông tin về người tham dự (đặc điểm, nhu cầu)
  • Thời gian đề xuất tổ chức chương trình
  • Địa điểm thực hiện
  • Mục tiêu ở cấp tổ chức cho chương trình
Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không