Thông qua 21 trò chơi thú vị dựa trên nền tảng hướng nghiệp khoa học,

cha mẹ và con sẽ có khoảng thời gian chất lượng để con khám phá bản thân và khám phá thế giới nghề nghiệp. Từ đó, con có được nền móng vững chắc từ bé để lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân trong tương lai.

BỘ THẺ BAO GỒM

21 thẻ hoạt động với những trò chơi hướng nghiệp thú vị cùng con

7 thẻ tự do cho gia đình cùng nhau sáng tạo

Tấm hình dán ngôi sao để con ghi nhận sự khôn lớn của bản thân mỗi ngày

Bảng ghi nhận hành trình thực hiện các hoạt động

Cùng các phần quà hấp dẫn khác:

Với 3 cấp độ:

21 thẻ hoạt động với những trò chơi hướng nghiệp thú vị cùng con

7 thẻ tự do cho gia đình cùng nhau sáng tạo

Bảng ghi nhận hành trình thực hiện các hoạt động

Tấm hình dán ngôi sao để con ghi nhận sự khôn lớn của bản thân mỗi ngày

Cùng các phần quà hấp dẫn khác

Với 3 cấp độ:

hướng dẫn sử dụng

NHẮN NHỦ

Trải nghiệm thử bộ thẻ

Trên hành trình 21 ngày thử thách cùng con định hướng nghề nghiệp, mời gia đình thử trải nghiệm một thử thách ở mức độ dễ.

Mời cả nhà đến với thử thách “Tìm điểm giống nhau”


Cùng xem hướng dẫn trên thẻ để thực hiện cả nhà mình nhé!

Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành thử thách đầu tiên.
Một ngôi sao dành tặng cho gia đình vì đã cùng nhau cố gắng hoàn thành thử thách này.

Hành Trình Cùng Con Định Hướng Nghề Nghiệp

Vẫn còn hơn 20 thử thách thú vị khác đang chờ gia đình khám phá!

MUA NGAY

Trên hành trình 21 ngày thử thách cùng con định hướng nghề nghiệp, mời gia đình thử trải nghiệm một thử thách ở mức độ dễ.

Mời cả nhà đến với thử thách “Tìm điểm giống nhau”


Cùng xem hướng dẫn trên thẻ để thực hiện cả nhà mình nhé!

Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành thử thách đầu tiên.
Một ngôi sao dành tặng cho gia đình vì đã cùng nhau cố gắng hoàn thành thử thách này.

Hành Trình Cùng Con Định Hướng Nghề Nghiệp

Vẫn còn hơn 20 thử thách thú vị khác
đang chờ gia đình cùng khám phá!

Mua bộ thẻ

Đặt mua bộ thẻ tại đây