fbpx

Trắc nghiệm các vấn đề hướng nghiệp thường gặp

Trắc nghiệm các vấn đề hướng nghiệp thường gặp được phát triển dựa trên các vấn đề mà thân chủ tại Việt Nam hay gặp phải và công cụ Career Problems Taxonomy do hai nhà nghiên cứu Campbell và Cellini đề xuất vào năm 1981.

Công cụ sẽ giúp 2 nhóm đối tượng a) Học sinh sinh viên và b) Người đi làm khám phá các vấn đề hướng nghiệp trên các khía cạnh:

  1. Hiểu mình
  2. Thu thập thông tin
  3. Đưa ra lựa chọn
  4. Lập kế hoạch
  5. Thực hiện va thích ứng công việc (chỉ dành cho người đi làm)

Công cụ này mang tính tham khảo và không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp chuyên nghiệp. Công cụ này không thể chẩn đoán các vấn đề của bạn, nhưng nó có thể giúp bạn thông báo cho bản thân về các vấn đề có thể xảy ra và sẽ cung cấp bài viết để giúp bạn tìm hiểu thêm, để tạo điều kiện thuận lợi giúp bạn đối thoại với chuyên gia.

Thực hiện trắc nghiệm tại: https://tracnghiem.huongnghiepsongan.com/

Quy định dành cho các tổ chức/đối tác trong việc sử dụng công cụ do Hướng nghiệp Sông An soạn thảo và phát hành 

Hướng Nghiệp Sông An đồng thuận cấp quyền sử dụng cho phép các đối tác (tổ chức) sử dụng tài sản trí tuệ với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và KHÔNG PHÁI SINH tác phẩm qua Biên bản ghi nhớ (MOU). Khi giới thiệu bộ sản phẩm đến khách hàng, đối tác cam kết trích dẫn đầy đủ, rõ ràng, chính xác về các nội dung sản phẩm trí tuệ của Sông An, kèm lời xác nhận rằng “Công cụ hoàn toàn được chia sẻ hoàn toàn miễn phí bởi Sông An, nhằm hướng đến phục vụ đông đảo cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.” 

Điều này có nghĩa, chúng tôi không thu phí thuộc về quyền trí tuệ sản phẩm. Ngoài ra, mỗi 6 6 tháng, Sông An yêu cầu đối tác gửi dữ liệu người dùng khi sử dụng công cụ về phương án lựa chọn cho mỗi câu mô tả và các thông tin không định danh (như tuổi tác, giới tính, tỉnh thành cư ngụ, năm sinh) về cho Sông An để chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó cho mục đích nâng cao chất lượng và điều chỉnh báo cáo chỉ số của công cụ.

Đăng ký Xin phép sử dụng tài sản trí tuệ: tại đây

Tham khảo chi tiết tại: https://huongnghiepsongan.com/ban-quyen/ (mục Quy định chung, và Quy định dành cho các tổ chức/đối tác)

Tham khảo

Campbell, R. E., & Cellini, J. V. (1981). A diagnostic taxonomy of adult career problems. Journal of Vocational Behavior19(2), 175-190.