Tổng quan nghề Nhân sự

Webinar Tổng quan nghề Nhân sự là viên gạch đầu tiên của chuỗi các Webinar về tổng quan ngành nghề thuộc Kênh tài nguyên Hướng nghiệp của Sông An. Kênh tài nguyên Hướng nghiệp là một kênh thông tin hoàn toàn miễn phí, hướng đến phục vụ đông đảo cộng đồng và không nhằm bất cứ mục tiêu lợi nhuận nào.

Nội dung của Webinar bao gồm bức tranh tổng quan về lĩnh vực Nhân sự cũng như vai trò, các trách nhiệm và yêu cầu của các mảng công việc chính của Nhân sự từ Thu hút Nhân tài, Phát triển Nhân tài & Tổ chức, Tổng đãi ngộ, Quan hệ lao động đến Đối tác Nhân sự. Hy vọng các videos sẽ giúp bạn xâu chuỗi được những gì bạn đã biết về lĩnh vực Nhân sự, đồng thời gợi mở những góc nhìn mới để tiếp tục tìm tòi và học hỏi sâu hơn trong lĩnh vực này.

Bạn có thể xem toàn bộ playlist tại đây hoặc xem từng phần bên dưới.

Tổng quan về nghề Quản trị Nhân sự

Thu hút Nhân tài (TA)

Phát triển Nhân tài & Tổ chức (T&OD)

Tổng đãi ngộ (Total Rewards)

Quan hệ lao động (ER)

Đối tác Nhân sự (HRBP)