TẤT CẢ CÁC BẢN TIN

Thứ 4 – check-in giữa tuần

Dành cho mình một khoảng lặng 5 phút giữa những bộn bề của công việc và cùng Sông An đi qua 3 chữ H

  • Heart: kết nối với “trái tim” qua các danh ngôn, hình ảnh đẹp và hoạt động check-in cảm xúc
  • Head: cập nhật thông tin thị trường lao động và các gợi ý giải pháp dựa trên nền tảng khoa học
  • Hand: để lại cho bạn một câu hỏi để suy ngẫm về một hành động nhỏ, có thể thực hiện ngay