Khóa học Chuyên Viên Hướng Nghiệp có đủ cho tôi hành nghề?

Một trong những băn khoăn mà Sông An thường thấy ở các anh/chị/bạn quan tâm về khóa Chuyên viên Hướng nghiệp cơ bản là: “liệu khóa học có đủ cho tôi hành nghề tư vấn hướng nghiệp hay triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp chưa?”.

Khóa đào tạo Chuyên viên Hướng nghiệp cơ bản giống như những nhát cuốc đầu tiên mà các học viên bổ xuống mảnh đất phát triển nghề nghiệp của chính mình. Những kiến thức được giới thiệu trong khóa học là ĐỦ để học viên bước đầu khai phá hành trình vào nghề giáo dục và tư vấn phát triển nghề nghiệp. Phần còn lại, sự nỗ lực mà mỗi người đầu tư vào hành trình này sẽ dẫn đến những kỹ năng và thành quả tương ứng.

Vậy, một chuyên viên đầu tư sự nỗ lực như thế nào? Lời khuyên đó là đầu tư thời gian và công sức vào “thực hành, nhận giám sát và giám sát, chiêm nghiệm mình trong quá trình thực hành, và liên tục thực hành.”

Ngoài việc thực hành tự do, như rủ bạn bè trong cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp cùng làm tư vấn miễn phí, hay cùng tham gia các chương trình hướng nghiệp diện rộng do các trường học/công ty/tổ chức thực hiện, các học viên còn có thể tham gia thực hành và giám sát qua các chương trình do Sông An tổ chức, gồm:

🌿 Giám sát đôi
Chương trình tạo điều kiện để hai chuyên viên ngang hàng trong kiến thức, kỹ năng cùng giúp nhau tiến bộ. Trong lúc cùng nhau thực hành, một người quan sát và góp ý cho bạn mình, và ngược lại, bạn mình sẽ quan sát và góp ý cho mình. Cách thực hành này được áp dụng thành công trong lĩnh vực ngôn ngữ, tư vấn và rất nhiều lĩnh vực khác.
🌿 Giám sát cá nhân
Chuyên viên nhận giám sát trực tiếp từ chuyên gia trong ca tư vấn hướng nghiệp của mình. Từ những nhận xét và góp ý từ chuyên gia, chuyên viên rút ra những bài học quý báu trước khi tiếp tục thực hành.
🌿 Giám sát nhóm
Chương trình tạo điều kiện để các chuyên viên trong cộng đồng chuyên viên hướng nghiệp cùng thảo luận về những băn khoăn trong quá trình thực hành và học hỏi lẫn nhau qua các tình huống thực tế mà mỗi chuyên viên chia sẻ, và cuối cùng là nhận giải đáp từ chuyên gia.
🌿 Huấn luyện nhóm
Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng thực hành dành cho chuyên viên với chủ đề liên tục được đổi mới, mở rộng ngoài các kiến thức mà khóa Chuyên viên hướng nghiệp cơ bản đã giới thiệu, nhằm giúp các chuyên viên có cơ hội tiếp cận đa dạng kiến thức và nâng cao kỹ năng.
Ngoài ra, số giờ tham gia các chương trình trên sẽ được ghi nhận vào số giờ tích lũy thực hành/giám sát/đào tạo tại hệ thống của Sông An. Đây là một trong những căn cứ quan trọng Sông An sử dụng để đánh giá quá trình thực hành chuyên môn của chuyên viên và là điều kiện cần để chuyên viên có thể tham gia vào các lớp học Nâng cao chuyên sâu trong mảng Tư vấn hoặc/và Giáo dục hướng nghiệp.
Nói tóm lại, để biến đổi kiến thức ban đầu thành kỹ năng nhuần nhuyễn là cả một quá trình dài, đòi hỏi công khó của mỗi chuyên viên hướng nghiệp. Tuy vậy, Sông An luôn đồng hành, kết nối và hỗ trợ.