DÀNH CHO HỌC SINH CẤP 2

Sổ tay định hướng sau THCS dành cho học sinh

Dựa trên nền tảng hướng nghiệp, “Sổ tay định hướng sau THCS cho học sinh” ra đời nhằm mục đích hỗ trợ học sinh cấp 2 tìm hiểu và chọn lựa được hướng đi sau THCS phù hợp với bản thân.

Xem thêm

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP 2

Sổ tay định hướng sau THCS dành cho học sinh

Dựa trên nền tảng hướng nghiệp, “Sổ tay định hướng sau THCS cho học sinh” ra đời nhằm mục đích hỗ trợ học sinh cấp 2 tìm hiểu và chọn lựa được hướng đi sau THCS phù hợp với bản thân.

Xem thêm

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP 3

Các bước chọn ngành và chọn trường

Các bước chọn ngành và chọn trường là tài liệu dành cho tất cả học sinh cấp 3 đang cần sự trợ giúp về hướng nghiệp trong bước ngoặt quan trọng cuối đời học sinh.

Xem thêm

Khóa học ngắn Tự hướng nghiệp

Khóa học ngắn Tự hướng nghiệp miễn phí giúp các bạn học sinh cấp 3 xác định được sở thích nghề nghiệp, khả năng của bản thân và trả lời các băn khoăn làm bạn đau đầu vào những năm cấp 3 như “Làm nghề gì?”, “Học ngành nào?”, “Trường ở đâu?”.

Sông An và đội ngũ chuyên gia muốn trao cho các bạn những kiến thức khoa học và các công cụ thiết thực để bạn tự tìm ra câu trả lời cho những trăn trở về việc chọn ngành chọn trường phù hợp. 

Xem hướng dẫn đăng ký khóa học trên Udemy *tại bit.ly/tuhuongnghiepUdemySA.

*Việc tạo khóa học miễn phí trên nền tảng học trực tuyến uy tín Udemy giúp giữ sự trung dung cho Sông An vì chúng tôi không có truy cập vào thông tin liên hệ của người học, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm học tối ưu. 

THAM GIA

DÀNH CHO HỌC SINH CẤP 3

Các bước chọn ngành và chọn trường

Các bước chọn ngành và chọn trường là tài liệu dành cho tất cả học sinh cấp 3 đang cần sự trợ giúp về hướng nghiệp trong bước ngoặt quan trọng cuối đời học sinh.

Xem thêm

Khóa học ngắn Tự hướng nghiệp

Khóa học ngắn Tự hướng nghiệp miễn phí giúp các bạn học sinh cấp 3 xác định được sở thích nghề nghiệp, khả năng của bản thân và trả lời các băn khoăn làm bạn đau đầu vào những năm cấp 3 như “Làm nghề gì?”, “Học ngành nào?”, “Trường ở đâu?”.

Sông An và đội ngũ chuyên gia muốn trao cho các bạn những kiến thức khoa học và các công cụ thiết thực để bạn tự tìm ra câu trả lời cho những trăn trở về việc chọn ngành chọn trường phù hợp. 

Xem hướng dẫn đăng ký khóa học trên Udemy *tại bit.ly/tuhuongnghiepUdemySA.

*Việc tạo khóa học miễn phí trên nền tảng học trực tuyến uy tín Udemy giúp giữ sự trung dung cho Sông An vì chúng tôi không có truy cập vào thông tin liên hệ của người học, đồng thời vẫn đảm bảo trải nghiệm học tối ưu. 

THAM GIA

DÀNH CHO bạn trẻ 18-25 tuổi

Khóa học 30 ngày tự hướng nghiệp miễn phí

Đặt bước chân đầu tiên trên hành trình phát triển sự nghiệp vững chãi thông qua các kiến thức và bài tập thực hành khoa học hằng tuần.

Xem thêm

DÀNH CHO bạn trẻ 18-25 tuổi

Khóa học 30 ngày tự hướng nghiệp miễn phí

Đặt bước chân đầu tiên trên hành trình phát triển sự nghiệp vững chãi thông qua các kiến thức và bài tập thực hành khoa học hằng tuần.

Xem thêm