Sông An mình có làm việc buổi tối hoặc cuối tuần không em?

Dạ, Sông An tiếp nhận khách hàng trong giờ hành chính, từ 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6.
Chỉ riêng với dịch vụ tư vấn hướng nghiệp online, Sông An có hỗ trợ lịch tư vấn buổi tối theo thời gian đặt trước giữa chuyên gia và khách hàng.
Vào cuối tuần, Sông An thường dành để tổ chức các chương trình, sự kiện về hướng nghiệp. Do đó, để đảm bảo hiệu suất công việc và thời gian nghỉ ngơi cho các thành viên, Sông An sẽ có ngày nghỉ bù vào thứ 2 cách tuần (2 tuần/lần)

Câu trả lời có hữu dụng với bạn không? / Không