Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Co-founder & CEO

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Co-founder & CBO

Đặng Phương Uyên

Case Manager & Director of Student Experience

Trần Thị Cẩm Vy

Customer Experience & Student Experience Team Member

Trần Thị Tường Vy

Cộng tác viên chuyên môn

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV Tài chính & Kế toán

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV R&D

Lê Đào Anh Khương

CTV Marketing

Huỳnh Lê Minh Thảo

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Sales

Trần Huỳnh Khánh Linh

Tình nguyện viên/Cộng tác viên/Thực tập sinh

CTV Người thật – Việc Thật

Huỳnh Mỹ Duyên

CTV Dịch thuật

Lại Hoàng Yến

CTV Content Marketing

Trần Lê Huỳnh Trang

CTV Hậu Cần

Vũ Thị Oanh

CTV Hậu Cần

Phạm Thùy Trang

CTV Hậu cần

Huỳnh Quốc Trung