Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Hồ sơ chuyên gia
Đồng sáng lập & Giám đốc Kinh doanh

Đặng Phương Uyên

Giám đốc Vận hành

Trần Thị Cẩm Vy

Giám đốc Marketing

Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh

Giám đốc Học thuật

Đặng Phương Mai

Giám đốc Công nghệ

Lê Hoàng Thiên An

Cộng tác viên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Người thật – Việc Thật

Huỳnh Mỹ Duyên

CTV Thiết kế

Hứa Thị Khánh Duyên

CTV Nội dung

Ngô Thị Thanh Huyền

CTV Quản ca

Phạm Ngọc Anh Thư

CTV Trải nghiệm người học

Đặng Thị Thùy Trang

CTV Trải nghiệm người học & Quản ca 

Nguyễn Hoàng Diễm Phượng

CTV Sách

Lê Phương Anh

CTV Admin 

Nguyễn Thị Diễm Khoa

CTV Trải nghiệm người học

Phạm Thùy Trang

Tình nguyện viên

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Bảo Trâm

TNV Chuyên môn

Hồ Hoàng Lan

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Hiền

TNV Chuyên môn

Vũ Trà My

TNV Chuyên môn

Phạm Hoàng Tâm Tình

TNV Chuyên môn

Trần Bảo Ngọc

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Phương Uyên

TNV Chuyên môn

Lê Thị Trang