Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Hồ sơ chuyên gia
Đồng sáng lập & Giám đốc Kinh doanh

Đặng Phương Uyên

Giám đốc Vận hành

Trần Thị Cẩm Vy

Giám đốc Marketing

Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh

Giám đốc Học thuật

Đặng Phương Mai

Giám đốc Công nghệ

Lê Hoàng Thiên An

Đội ngũ Cộng tác viên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Thiết kế

Hứa Thị Khánh Duyên

CTV Trải nghiệm người học

Đặng Thị Thùy Trang

CTV Trải nghiệm người học & Quản ca 

Phan Thị Vân Anh

CTV Sách

Lê Phương Anh

CTV Quản ca

Phạm Ngọc Anh Thư

CTV Admin 

Nguyễn Thị Diễm Khoa

CTV Nội dung

Chu Phạm Hoài Thu

CTV Community Manager

Đỗ Nguyễn Lam Thuyên

CTV Chuyên môn

Lộc Quỳnh Như

CTV Website

Đỗ Cao Sơn

CTV Website

Trịnh Linh Đan

CTV Quản ca

Hoàng Thị Linh

CTV Chuyên môn

Lê Thanh Thủy Trúc

Đội ngũ Chuyên viên Tư vấn hướng nghiệp

Lê Trần Hoàng Nguyễn
HỒ SƠ CHUYÊN VIÊN
Thân Tiến Toàn
HỒ SƠ CHUYÊN VIÊN
Trần Thị Ngọc Bích
HỒ SƠ CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Thị Phương Uyên
HỒ SƠ CHUYÊN VIÊN
Phan Hoàng Thảo
HỒ SƠ CHUYÊN VIÊN

Đội ngũ Tình nguyện viên

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Bảo Trâm

TNV Chuyên môn

Hồ Hoàng Lan

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Hiền

TNV Chuyên môn

Vũ Trà My

TNV Chuyên môn

Phạm Hoàng Tâm Tình

TNV Chuyên môn

Trần Bảo Ngọc

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Phương Uyên

TNV Chuyên môn

Lê Thị Trang