Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Đồng sáng lập & Giám đốc kinh doanh

Đặng Phương Uyên

Quản ca & Trưởng bộ phận Trải nghiệm Người học

Trần Thị Cẩm Vy

Chuyên gia Học thuật & Chuyên viên Hướng nghiệp

Lê Thanh Thủy Trúc

Chuyên viên bộ phận Trải nghiệm Người học & Khách hàng

Trần Thị Tường Vy

Trưởng bộ phận Marketing

Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh

Cộng tác viên chuyên môn

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV Tài chính & Kế toán

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV R&D

Lê Đào Anh Khương

CTV Marketing

Huỳnh Lê Minh Thảo

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Sales

Trần Huỳnh Khánh Linh

Tình nguyện viên/Cộng tác viên/Thực tập sinh

CTV Người thật – Việc Thật

Huỳnh Mỹ Duyên

CTV Dịch thuật

Lại Hoàng Yến

CTV Content Marketing

Trần Lê Huỳnh Trang

CTV Hậu Cần

Vũ Thị Oanh

CTV Hậu Cần

Phạm Thùy Trang

CTV Hậu cần

Huỳnh Quốc Trung