Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Hồ sơ chuyên gia
Đồng sáng lập & Giám đốc kinh doanh

Đặng Phương Uyên

Quản ca & Trưởng bộ phận Trải nghiệm Người học

Trần Thị Cẩm Vy

Chuyên viên bộ phận Trải nghiệm Người học & Khách hàng

Trần Thị Tường Vy

Trưởng bộ phận Marketing

Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh

Chuyên gia/Cộng tác viên cộng tác với Sông An

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV Tài chính & Kế toán

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Marketing

Huỳnh Lê Minh Thảo

CTV Sales

Trần Huỳnh Khánh Linh

Lê Đào Anh Khương

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển

  • Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển tại Hướng nghiệp Sông An
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và quản lý tư vấn/tham vấn trong mảng tâm lý và hướng nghiệp
  • Kỹ thuật viên trắc nghiệm Indigo (chứng nhận từ Indigo Mỹ)
  • Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tham vấn và trị liệu, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Hồ sơ chuyên viên

Lê Thanh Thủy Trúc

Chuyên viên hướng nghiệp

  • Chuyên gia Học thuật, Chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, và Chuyên viên Indigo tại Hướng Nghiệp Sông An
  • Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tham vấn và trị liệu, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM
  • Sau gần 5 năm làm việc trong lĩnh vực tâm lý – giáo dục, Trúc đặc biệt quan tâm và mong muốn đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên cùng cha mẹ trong hành trình thấu hiểu bản thân và phát triển nghề nghiệp của các em
Hồ sơ chuyên viên

Tình nguyện viên/Thực tập sinh

CTV Người thật – Việc Thật

Huỳnh Mỹ Duyên

CTV Marketing

Trần Lê Huỳnh Trang

CTV Marketing

Quách Châu Giang

CTV  Marketing

Hứa Thị Khánh Duyên

CTV Hậu Cần

Vũ Thị Oanh

CTV Hậu Cần

Phạm Thùy Trang

CTV Hậu cần

Huỳnh Quốc Trung

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Bảo Trâm

TNV Chuyên môn

Hồ Hoàng Lan

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Hiền

TNV Chuyên môn

Vũ Trà My

TNV Chuyên môn

Phạm Hoàng Tâm Tình

TNV Chuyên môn

Phạm Thị Thu Hà

TNV Chuyên môn

Trần Bảo Ngọc

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Phương Uyên

TNV Chuyên môn

Lê Thị Trang

TNV Chuyên môn

Lại Hoàng Yến

TNV Chuyên môn

Phạm Thủy Tiên