Đội ngũ Sông An

Thành viên đội lõi

Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành

Hồ Phụng Hoàng (Phoenix Ho)

Hồ sơ chuyên gia
Đồng sáng lập & Giám đốc Kinh doanh

Đặng Phương Uyên

Giám đốc Vận hành

Trần Thị Cẩm Vy

Giám đốc Học thuật

Đặng Phương Mai

Giám đốc Marketing

Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh

Chuyên viên/Cộng tác viên cộng tác với Sông An

Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Lê Đào Anh Khương

  • Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển tại Hướng nghiệp Sông An
  • Hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và quản lý tư vấn/tham vấn trong mảng tâm lý và hướng nghiệp
  • Kỹ thuật viên trắc nghiệm Indigo (chứng nhận từ Indigo Mỹ)
  • Cử nhân Tâm lý học, chuyên ngành Tham vấn và trị liệu, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
Hồ sơ chuyên viên
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

CTV đặc biệt

Nguyễn Văn Trang
(và Bông)

CTV IT

Nguyễn Văn Hưng

CTV Marketing

Huỳnh Lê Minh Thảo

CTV Người thật – Việc Thật

Huỳnh Mỹ Duyên

CTV Thiết kế

Hứa Thị Khánh Duyên

CTV Trải nghiệm người học & Quản ca

Trần Thị Tường Vy

CTV Hậu Cần

Phạm Thùy Trang

CTV Hậu Cần

Vũ Thị Oanh

Thực tập sinh & Tình nguyện viên

TTS Marketing & CX

Nguyễn Thị Bình

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Bảo Trâm

TNV Chuyên môn

Hồ Hoàng Lan

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Hiền

TNV Chuyên môn

Vũ Trà My

TNV Chuyên môn

Phạm Hoàng Tâm Tình

TNV Chuyên môn

Phạm Thị Thu Hà

TNV Chuyên môn

Trần Bảo Ngọc

TNV Chuyên môn

Nguyễn Thị Phương Uyên

TNV Chuyên môn

Lê Thị Trang

TNV Chuyên môn

Lại Hoàng Yến

TNV Chuyên môn

Phạm Thủy Tiên