fbpx

Biểu mẫu cùng các em học sinh lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp

Biểu mẫu cùng các em học sinh lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp là sản phẩm trí tuệ của Doanh nghiệp Xã hội Hướng nghiệp Sông An và được nhà nước cũng như các cơ quan chuyên trách bảo hộ quyền tác giả. 

Biểu mẫu này được truyền cảm hứng bởi một số công cụ và mô hình đặt mục tiêu và lập kế hoạch phổ biến trong kinh doanh và giáo dục như OKRs, Gantt chart và WOOP. Với 5 bước cụ thể, chúng tôi hy vọng công cụ sẽ hỗ trợ các thầy cô đồng hành cùng bạn trẻ trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

 

HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN:

Uyen Dang, Phoenix Ho, Khuong Le (2020). Biểu mẫu cùng các em học sinh lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Truy xuất từ https://huongnghiepsongan.com/

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Character Lab. (2018). WOOP for Classrooms. Truy xuất từ https://characterlab.org/activities/woop-for-classrooms/

Doerr, J. (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. New York, NY: Portfolio.

Mind Tools. (n.d.). Gantt Charts: Planning and Scheduling Team Projects. Truy xuất từ https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm

 

Biểu mẫu

HOẶC

http://bit.ly/BMcungHSlapkehoachNN