fbpx

Tổng quan về Bloom Taxonomy

Bảng phân loại Bloom – hay Thang cấp độ tư duy Bloom đã thẩm thấu và lan tỏa qua các kế hoạch hay chương trình giáo dục ở nhiều quốc gia trong suốt hơn 50 năm, trước khi được điều chỉnh lại vào năm 2001. Bản điều chỉnh của thang cấp độ tư duy được xem là phiên bản quan trọng và là bước ngoặt của nền giáo dục ở thế kỷ 21, nhưng thật bất ngờ là các nhà giáo dục vẫn ít khi nghe đến hai tác giả của bản điều chỉnh này – Anderson & Krathwohl.
Cả hai tác giả cùng các nhà tâm lý giáo dục và nhà giáo dục đã thay đổi và chỉnh sửa nhằm giúp bảng phân loại Bloom trở nên thực tiễn và phù hợp hơn đối với sự phát triển về nhận thức của mỗi con người. Bloom Taxonomy gồm 3 chiều kích, đó là nhận thức (cognitive), vận động (psychomotor) và cảm xúc (affective). Bài viết này sẽ tập trung chính vào chiều kích nhận thức, học viên vui lòng tham khảo 2 chiều kích còn lại ở mục tài liệu tham khảo.